Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia

Posiedzenie Zarządu Głównego

Dnia 28 kwietnia odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. Posiedzenie to rozpoczęto od omówienia strategii oraz planu działalności Wydziału Medialno-Wydawniczego ZG PZŁ. Skupiono się głównie na zagadnieniach mających na celu poprawę atrakcyjności wydawanego przez Polski Związek Łowiecki miesięcznika „Łowiec Polski”. Podkreślono zasadność nawiązania ścisłej współpracy z naukowcami.

W następnej kolejności Zarząd Główny PZŁ skupił się na zagadnieniach dotyczących usprawnienia współpracy z kontrahentami – zagranicznymi biurami polowań zainteresowanymi polowaniami w naszym kraju. W wyniku uzgodnień, podjęto decyzję o powołaniu nowego Prezesa Biura Polowań Polskiego Związku Łowieckiego- „Diana PZŁ” Prezesem biura został Kol. Marcin Kunikowski wieloletni pracownik Wydziału Hodowli, Kynologii i Sokolnictwa ZG PZŁ.

Ponadto Zarząd Główny PZŁ rozpatrzył odwołania członków Zrzeszenia od uchwał Zarządów Okręgowych w Piotrkowie Trybunalskim, Gdańsku oraz w Rzeszowie. Omówił szereg spraw bieżących dotyczących między innymi: rozliczenia kosztów szkolenia sędziów centralnych zawodów strzeleckich, przekazania do NRŁ wniosku o wydanie zgody na zakup przez ZO w Przemyślu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budowę strzelnicy, przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji jednego z członków ZO w Opolu oraz udzielenia pełnomocnictwa ŁO z Zielonej Góry do dokonywania czynności związanych z budową „ Zielonogórskiego Centrum Strzelectwa”.

Posiedzenie Zarządu Głównego PZŁ zakończono dyskusją dotyczącą działalności Fundacji Hodowli i Reintrodukcji Zwierząt Dziko Żyjących. Fundacja jako organizacja pożytku publicznego (OPP) została powołana do życie w 2009 roku. Jej główne cele statutowe to wspieranie działań PZŁ w zakresie hodowli i reintrodukcji zwierząt dziko żyjących, w szczególności gatunków, których liczebność wskazuje tendencję spadkową jak również tych, które w przeszłości były zaliczane do zwierzyny łownej a obecnie są objęte ochroną gatunkową. Działania fundacji mają na względzie konieczność zachowania bioróżnorodności środowiska naturalnego i racjonalną gospodarkę jego zasobami. Nadrzędnym celem fundacji jest zachowanie w jak najlepszym stanie gatunków zwierząt dziko żyjących ku pożytkowi przyszłych pokoleń i dla podtrzymania wielowiekowej tradycji polskiego łowiectwa. Realizowany od kilku lata przez Stację Badawczą w Czempiniu program reintrodukcji sokoła wędrownego (Falco peregrinus) potwierdza zasadność podejmowania tego typu działań.  W wyniku kilkugodzinnego posiedzenia podjęto łącznie 12 uchwał i jedno zarządzenie.

Rafał Malec prezesem NRŁ

Dnia 28 kwietnia Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa wydała decyzję, na mocy której funkcja prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej została przywrócona Rafałowi Malcowi. Jednocześnie na mocy tej samej decyzji zmienił się skład prezydium NRŁ, który w chwili obecnej wygląda następująco:

Andrzej Hinc – wiceprezes

Antoni Przybylski – wiceprezes

Radosław Cywiński – wiceprezes

Andrzej Skibiński – wiceprezes.

Specjalistyczne quady w OHZ ZG PZŁ

Sześć  specjalistycznych pojazdów z napędem 4×4 z homologacją trafiło do OHZ ZG PZŁ. Zostały zakupione w ramach programu „Ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)”, finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Odbioru pojazdów dokonali kierownicy tych ośrodków oraz Przewodniczący Zarządu Głównego Paweł Lisiak.

ZOBACZ RELACJĘ

Kobieta na stanowisku kierownika OHZ ZG PZŁ

Paulina Workert została kierownikiem OHZ ZG PZŁ Rypin. To pierwsza kobieta w historii PZŁ na tym stanowisku. Koleżanka Paulina Workert jest dianą posiadającą wykształcenie weterynaryjne. Doświadczenie zdobywała w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny Polskiego Związku Łowieckiego. Jej pasją jest kynologia łowiecka. Aktywnie pracuje z posokowcem bawarskim, posiada również uprawnienia sokolnicze.

Łowczy krajowy na Międzynarodowej Wystawie Psów w Babimoście

W dniach  30 kwietnia 1 maja miała miejsce Międzynarodowa Wystawa Psów Myśliwskich w Babimiście. Organizatorem tego wydarzenia był Związek Kynologii w Polsce oddział zielonogórski. Polski Związek Łowiecki na tym wydarzeniu reprezentował łowczy krajowy Paweł Lisiak, który wręczył puchar najpiękniejszemu użytkowemu psu myśliwskiemu – wyżłowi węgierskiemu krótkowłosemu.

W wystawie wzięło udział ponad 2000 psów, które Oceniane były w kategoriach: Klasa pośrednia, Klasa otwarta, Klasa championów; Suki Klasa młodzieży, Klasa otwarta, Klasa championów i Klasa weteranów.

Przekazanie chłodni

30 kwietnia łowczy krajowy Paweł Lisiak symbolicznie wręczył KŁ „Sokół” w Babimoście dokumenty świadczące o przekazaniu chłodni przyznawanych w ramach programu „Ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)”, finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez. Chłodnię przyznano kołu, które ze skutkami ASF-u zmaga się od końca 2019 r. Przedmiotowa chłodnia bardzo wspomoże działania myśliwych w utrzymaniu populacji dzików na niskim poziomie. Ponadto ŁK zapoznał się z bogatą historią koła i dokonał wpisu w kronice.

Piknik łowiecki w Jeleśni

3 maja w Jeleśni odbył się siódmy piknik łowiecki połączony z wystawą trofeów, Krajową Wystawą Psów Myśliwskich i Klubową Wystawą Posokowców. W wydarzeniu wziął udział Zarząd Główny PZŁ oraz prezes Naczelnej Rady Łowieckiej.

ZOBACZ RELACJĘ

W ubezpieczeniowej optyce odc. 2.

W minionym tygodniu odbyła się premiera nowego odcinka z cyklu „W ubezpieczeniowej optyce” przygotowanego przez naszego brokera. Tym razem eksperci przybliżali zagadnienia związane z ubezpieczeniem OC i NNW.

ODCINEK 2. 

Premiera odcinka z serii „Łowiecki styl życia”

W weekend majowy premierę miał film z serii „łowiecki styl życia”, w którym przedstawiamy bohaterów, najczęściej influencerów, związanych z łowiectwem. Tym razem zapraszamy Was do świata Agnieszki i Ryszarda Cichych – małżeństwa prawników dla których łowiectwo jest platformą porozumienia, wzajemnego szacunku i akceptacji. Tego i Wam życzymy z okazji nadchodzącego Święta Konstytucji!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp