Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia (28 lutego-6 marca)

Posiedzenie Zarządu Głównego

Dnia 3 marca odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. Na posiedzeniu tym omówiono szereg spraw bieżących dotyczących między innymi: wystąpienia do Ministerstw i Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o objecie patronatem honorowym XXVI Festiwalu Muzyki Myśliwskiej organizowanego w 2022 roku przez ZO PZŁ w Zamościu, a także wystąpienia do NRŁ z wnioskiem o ujęcie w proponowanym porządku obrad najbliższego posiedzenia między innymi zagadnień dotyczących:

– omówienia ryzyk prawnych oraz finansowych dla Polskiego Związku Łowieckiego wynikających z solidarnej odpowiedzialności za odszkodowania łowieckie – przedstawienie przez radcę prawnego Krzysztofa Grochalskiego ilości spraw sądowych, wielkości wypłacanych odszkodowań, w których pozwanym solidarnie jest Zrzeszenie, konieczności kontynuowania działań zmierzających do zmian legislacyjnych w tym zakresie,

– omówienie ilości spraw sądowych o charakterze pracowniczym, zwłaszcza w zakresie obciążenia z tego tytułu Zrzeszenia odpowiedzialnością za zobowiązania spółek, których właścicielem było Zrzeszenie,

– omówienie przygotowanego projektu dotyczącego audytu i kontroli strzelnic PZŁ, celem którego jest  stworzenie procedur, instrukcji postępowania na strzelnicach, regulaminów dedykowanych strzelnicom, prawidłowym stosowaniem przepisów podatkowych, zweryfikowaniem stanu aktualnego strzelnic,

– omówienie kwestii zaangażowania Zrzeszenia w akcję pomocy obywatelom ukraińskim,

Ponadto ZG PZŁ ponowił swoją rekomendację z dnia 11 października 2021 r o umieszczeniu w proponowanym porządku obrad posiedzenia NRŁ zagadnienia dotyczącego opracowania stanowiska odnośnie projektu nowelizacji ustawy Prawo łowieckie przygotowanego przez Sławomira Izdebskiego.

Dla przypomnienia – w dniu 11 października 2021 roku, Zarząd Główny PZŁ podjął uchwałę nr 193/2021 dotyczącą wniosku o zwołanie posiedzenia Naczelnej Rady Łowieckiej oraz umieszczeniu w porządku obrad punktu dotyczącego opracowania stanowiska w sprawie proponowanych zmian w ustawie Prawo łowieckie przez pana Sławomira Izdebskiego, a także w związku z tym przeznaczenia środków na akcje związane z promocją pozytywnego wizerunku polskiego myśliwego oraz promocji Polskiego Związku Łowieckiego.

W odpowiedzi na wniosek Zarząd Główny otrzymał uchwałę Naczelnej Rady Łowieckiej Nr 402/2021 z dnia 5 listopada 2021 roku, wzywającą ZG PZŁ do przedstawienia w terminie 7 dni projektu takiego stanowiska PZŁ odpowiadającego na wystąpienie Sławomira Izdebskiego, celem wypracowania wspólnej odpowiedzi myśliwych.

Zarząd Główny w terminie wykonał zobowiązanie przekazując Naczelnej Radzie Łowieckiej oczekiwane propozycje. Jednakże do dnia dzisiejszego stanowisko takie nie zostało podjęte.

W dniu 3 marca br. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego podjął łącznie pięć uchwał oraz jedno zarządzenie.

Podsumowanie programu zwalczania ASF

3 marca w siedzibie Zarządu Głównego PZŁ odbyło się spotkanie podsumowujące „ogólnokrajowy skoordynowany program zwalczania ASF poprzez odstrzał, poszukiwanie padłych dzików i ich szczątków w ramach polowań zbiorowych”, który trwał od od 1 listopada 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.

W efekcie programu udało się zatrzymać rozprzestrzenianie wirusa ASF ze wschodniej części kraju. Ograniczono rozprzestrzenianie wirusa ASF w zachodniej części kraju, a ilość przypadków ASF wykrytych u dzików zredukowano o 23 procent. W ramach programu myśliwi przepracowali ponad 2,5 mln godzin. Biorąc pod uwagę zaangażowanie czasowe, koszty transportu oraz amunicji, wartość wykonanej przez nich pracy wyniosła 58 mln zł.  Dodatkowo dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich w związku z realizacją programu ponieśli wydatki w wysokości 42 mln zł. Zatem Polski Związek Łowiecki i zrzeszeni w nim myśliwi wyłożyli w sumie kwotę w wysokości 100 mln zł.

Po części podsumowującej program, odbyło się spotkanie robocze Interdyscyplinarnego Zespołu ds. ASF przy ZG, podczas którego omawiano m.in. propozycję wdrożenia programu ZIPOD2 i dyskutowano nad propozycjami najnowszych rozwiązań legislacyjnych dotyczących zwalczania ASF. W spotkaniu brał udział Krzysztof Jażdżewski, zastępca Głównego Lekarza Weterynarii.

CZYTAJ WIĘCEJ NA TEMAT PODSUMOWANIA PROGRAMU

Czasowy zakaz noszenia broni na wskazanych obszarach woj. lubelskiego i podlaskiego

Od 2 marca obowiązuje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie  wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym na obszarze województwa podlaskiego i lubelskiego przyległym do granicy państwowej z Republiką Białorusi.

LINK DO ROZPORZĄDZENIA

Zarząd Główny będzie monitorować i informować na bieżąco o dalszych losach tego rozporządzenia.

Myśliwi Ukrainie

4 marca na stronie głównej Zarządu Głównego ukazała się zakładka Myśliwi Ukrainie, gdzie na bieżąco informujemy o pomocy uchodźcom z Ukrainy udzielanej przez Polski Związek Łowiecki.  Znajdują się tam również informacje nt. prowadzonych przez zarządy okręgowe zbiórek rzeczowych, które rozdawane są Ukraińcom przebywającym w naszych ośrodkach lub które wysyłane są obywatelom Ukrainy wciąż przebywającym na terenie konfliktu.

Nowy łowczy okręgowy we Włocławku

3 marca łowczy krajowy Paweł Lisiak wręczył nominację na przewodniczącego Zarządu Okręgowego we Włocławku Koledze Maciejowi Kaniewskiemu. Kolega Maciej związany jest z Polskim Związkiem Łowieckim od 2014 r. Specjalizuje się w prowadzeniu programów  dotyczących ochrony środowiska oraz w sprawach dotyczących walki z afrykańskim pomorem świń (ASF).

Udostępnij
Twitter
WhatsApp