Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia

Posiedzenie Zarządu Głównego

2 czerwca odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. Podjęto dwie uchwały oraz dwa zarządzenia. Wydano decyzję o powołaniu nowego członka Zarządu Okręgowego PZŁ w Wałbrzychu. Wydział Medialny przedstawił członkom Zarządu Głównego plan strategii komunikacji i PR w ramach obchodów zbliżającego się 100-lecia PZŁ oraz spraw bieżących. Omówione zostały pomysły na: usprawnienie komunikacji wewnątrzorganizacyjnej, obniżenie kosztów związanych z promocją w ramach obchodów 100-lecia oraz potrzeby szybszego reagowania na wydarzenia związane z łowiectwem pojawiające się zarówno w mediach społecznościowych jak i tradycyjnych, szczególnie te, które stawiają myśliwych w złym świetle.

Spotkanie z przedstawicielem Firearms United Network

W zeszłym tygodniu łowczy krajowy Paweł Lisiak spotkał się z przedstawicielami Firearms Unirted Network (FUN) w sprawie rozpatrzenie propozycji podjęcia współpracy między PZŁ a FUN. Firearms Unirted Network to ogólnoeuropejska organizacja zrzeszającą środowiska strzeleckie i proobronne. Celem FUN jest inicjowanie, prowadzenie, wspieranie i pomoc we wszelkich działaniach dydaktycznych, sportowych, promocyjnych, lobbingowych, naukowych, naukowo-technicznych, kulturalnych, oświatowych, artystycznych, historycznych oraz aktywności społecznej, obywatelskiej i zawodowej związanej z legalnym posiadaniem broni palnej. Początki organizacji sięgają 2013 roku, a szczególną rozpoznawalność w UE zyskała po ogromnym zaangażowaniu w walkę z wprowadzaniem przez KE szkodliwych przepisów ograniczających prawa legalnych posiadaczy broni w UE w ramach nowelizacji Dyrektywy 91/477/EECKE. Poniżej przedstawiamy fragment wystąpienia prezesa FUN Tomasza Stępnia w Parlamencie Europejskim: https://www.youtube.com/watch?v=P9ROhyv6oxMoraz https://www.youtube.com/watch?v=v7g7k-a8L6Q.

Ogromnym sukcesem FUN było zablokowanie przepisów przejściowych dotyczących UoBiA, które zostały doklejone do ustawy o Obrocie Koncesjonowanym. Z sukcesami działa również na rzecz wprowadzenia Dyrektywy do prawodawstwa polskiego bez szkody dla wszystkich legalnych posiadaczy broni. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu interpretacji prawnej FUN udrożniono w Polsce proces sprzedaży tłumików do broni. Ponadto rok temu FUN na podstawie art. 263 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej skierowało sprawę przeciwko zakazowi stosowania ołowiu do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, która czeka na pierwszą rozprawę.

Tydzień Dziecka z PZŁ

W dniach 30 maja -5 czerwca obchodziliśmy Tydzień Dziecka z Polskim Związkiem Łowieckim, w którym w ramach Międzynarodowego Dnia Dziecka i Światowego Dnia ochrony Środowiska prowadziliśmy w Zarządach Okręgowych zajęcia z edukacji ekologicznej połączone z atrakcjami dla najmłodszych. Relacje z imprez dostępne były w mediach społecznościowych Polskiego Związku Łowieckiego.

Juniorzy PZŁ w ZG PZŁ

2 czerwca na zaproszenie Zarządu Głównego zjechali do Warszawy Juniorzy PZŁ z całej Polski. Główną atrakcją spotkania była możliwość poznania i porozmawiania z tegorocznym Mistrzem Świata w skeetcie – Kacprem Baksalarym. Juniorzy dostali od Zarządu Głównego upominki, zwiedzili siedzibę ZG PZŁ i przyjęli zaproszenie na pierwsze mistrzostwa Juniorów PZŁ, które odbędą się 27 sierpnia na strzelnicy w Suchodole (Warszawa).

Staż w PZŁ nie tylko dla pełnoletnich

Zarząd Główny PZŁ odwołał zapisy komunikatu Przewodniczącego Zarządu Głównego PZŁ Lecha Blocha z dnia 4 kwietnia 2018 r. W związku z tym odwołaniem odbywanie stażu przed 18. rokiem życia jest możliwe – przy zachowaniu uwarunkowań wynikających z przepisów ustawy Prawo łowieckie (dotyczy zakazu wykonywania polowania w obecności lub przy udziale dzieci do 18. roku życia), Statutu PZŁ i uchwał NRŁ.

ZOBACZ RELACJĘ ZE SPOTKANIA 

Przedstawiciele Straży Łowieckiej w ZG PZŁ

2 czerwca w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego z inicjatywy łowczego okręgowego z Ciechanowa Daniela Nitowskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli PZŁ z komendantami i strażnikami Państwowej Straży Łowieckiej. Omawiano funkcjonowanie Państwowej Straży Łowieckiej i jej współpracę z Polskim Związkiem Łowieckim.

ZOBACZ RELACJĘ ZE SPOTKANIA

PZŁ na Forum G2 we Wrocławiu

3 czerwca we Wrocławiu odbyła się trzecia edycja Forum G2, którego tematem przewodnim była „Walka o nowy świat”. W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 panelistów przedstawicieli: biznesu, nauki, polityki , Think-tanków, wojskowości z Polski i zza granicy.  To najważniejsza impreza gospodarczo – geopolityczna w Polsce. Polski Związek Łowiecki na Forum G2 reprezentował łowczy krajowy Paweł Lisiak. Polski Związek Łowiecki znalazł się w tym prestiżowym gronie dzięki nakreślonym przez obecny Zarząd Główny i sukcesywnie urzeczywistnianym kierunkom rozwoju.

CZYTAJ WIĘCEJ

Zmiany na stronie głównej ZG PZŁ

Trwają prace nad przebudową strony głównej Zarządu Głównego pod kątem funkcjonalności i prezentacji treści. Dodatkowo w minionym tygodniu uruchomiliśmy zakładkę Sąd Arbitrażowy, gdzie pojawiło się ogłoszenie o naborze na arbitrów.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp