Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Szacowanie szkód łowieckich w grodzeniach – okólnik Łowczego Krajowego nr 4/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r.