Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Posiedzenie Komisji Hodowlanej ds. Zwierzyny Grubej NRŁ

8 czerwca na wniosek prezesa NRŁ Pana Rafała Malca w siedzibie Zarządu Głównego PZŁ w systemie hybrydowym odbyło się posiedzenie Komisji Hodowlanej ds. Zwierzyny Grubej Naczelnej Rady Łowieckiej przy obecności kierownika wydziału hodowli, kynologii łowieckiej i sokolnictwa Pana Marka Pudełko. Posiedzenie było prowadzone przez Przewodniczącego Komisji prof. Roberta Kamieniarza.

Omawiane były kwestie związane z projektem Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska, zmieniającym rozporządzenie w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne.

Komisja omawiała  zasady selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasady postępowania przy ocenie zgodności odstrzału w celu przygotowania projektu uchwały dla Naczelnej Rady Łowieckiej.

Poruszony został temat dokarmiania dzików w pasach zaporowych. Interpretacja ministerialna, jest taka, że wykładanie karmy na pasach zaporowych nie jest dokarmianiem, gdyż dokarmianie ma służyć przetrwaniu w okresie zimowym zwierzyny.

Komisja hodowlana zaproponowała rozszerzenie obszarów odstrzału jeleni-szpicaków i łaniek w drugim roku życia w okresie letnim na obszar województw: pomorskiego, dolnośląskiego i opolskiego.

 

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp