Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Najważniejsze wydarzenia

Rekordowa pomoc myśliwych

744,785,97 zł wyniosła kwotowa wartość pomocy udzielonej potrzebującym w ramach okołoświątecznej akcji charytatywnej „Myśliwska paczka”. Wzięło w niej udział 307 kół łowieckich z całej Polski, które wsparły 355 placówek i rodzin (łącznie 9334 osoby – w tym dzieci). Dzieci, placówki oraz rodziny w „myśliwskich paczkach” najczęściej znajdowały  sprzęt sportowy, zabawki – w tym zabawki sensoryczne, gry, słodycze, sprzęt AGD i RTV, sprzęt rehabilitacyjny, bony do kina i teatru, meble, odzież oraz pomoce naukowe.

CZYTAJ WIĘCEJ

Posiedzenie w Pałacu Prezydenckim

11 stycznia odbyło się w Pałacu Prezydenckim posiedzenie Rady do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Posiedzenie dotyczyło zagadnienia „W jaki sposób zapewnić rozwój produkcji rolnej oraz ochronę zwierząt dziko żyjących na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za szkody powodowane przez te zwierzęta w uprawach rolnych.”

Na posiedzenie zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Izb rolniczych oraz Polskiego Związku Łowieckiego.

W swoim wystąpieniu Łowczy Krajowy przekazał informacje o spadkowym trendzie szkód powodowanych przez zwierzynę w uprawach i płodach rolnych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Udział w komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

11 stycznia kierownik Wydziału Hodowli ZG PZŁ Marek Pudełko wziął udział w posiedzeniu sejmowej podkomisji stałej do spraw monitoringu zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń oraz innych chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich. Na posiedzeniu tym rozpatrzono informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli zwalczania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się Afrykańskiego Pomoru Świń w populacji dzika oraz przenikania i rozprzestrzeniania się tej choroby w stadach świń.

Decyzja ZG PZŁ o zawieszeniu imprez kynologicznych na 2023 r. 

12 stycznia 2023 r. Zarząd Główny podjął uchwałę o o zawieszeniu imprez kynologicznych zaplanowanych na 2023 rok do odwołania. Decyzja podyktowana była odpowiedzi Związku Kynologicznego w Polsce dotyczącej zaakceptowania przez FCI nowych regulaminów prób pracy, konkursów i ocen pracy psów myśliwskich oraz ujawnionymi licznymi nieprawidłowościami podczas sędziowania na imprezach kynologicznych.

Nabór na kandydatów na sędziów pracy psów myśliwskich

13 stycznia ruszył nabór na kandydatów na sędziów pracy psów myśliwskich. Nabór jest bezterminowy. Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod poniższym linkiem:

ZGŁOSZENIE NA SĘDZIEGO

Spotkanie szkoleniowe dla zarządów okręgowych PZŁ

13 stycznia odbyło się spotkanie szkoleniowe dla zarządów okręgowych, zorganizowane i przeprowadzone przez Wydział Kontroli Szkoleń i Audytu Wewnętrznego ZG PZŁ.

Szkolenie obejmowało problematykę nadzoru nad uchwałami, procedury odwoławczej, procedury dotyczącej nakładania kar porządkowych, prowadzenia dokumentacji po posiedzeniach zarządów okręgowych, organizacji szkoleń na uprawnienia do wykonywania polowania oraz szkoleń dla sędziów, instruktorów strzelectwa myśliwskiego oraz prowadzących strzelanie, zakładania szkoleń w systemie ŁwP, regulaminu Junior PZŁ.

Udział w nim wzięło 18 osób z 7 zarządów okręgowych.

Jak zostać myśliwym?

12 stycznia miała miejsce premiera nowego odcinka serii YouTube „Dubeltówka”. Opowiadamy w niej krok po kroku co trzeba zrobić, żeby zostać myśliwym.

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp