Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Narodowej Rady Rozwoju

W dniu 11 stycznia odbyło się w Pałacu Prezydenckim posiedzenie Rady do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Posiedzenie dotyczyło zagadnienia „W jaki sposób zapewnić rozwój produkcji rolnej oraz ochronę zwierząt dziko żyjących na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za szkody powodowane przez te zwierzęta w uprawach rolnych.”

Na posiedzenie zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Izb rolniczych oraz Polskiego Związku Łowieckiego.

W swoim wystąpieniu Łowczy Krajowy przekazał informacje o spadkowym trendzie szkód powodowanych przez zwierzynę w uprawach i płodach rolnych. Liczba zgłaszanych szkód łowieckich spadła w sezonie łowieckim 2021/2022 o 33% w porównaniu do sezonu 2020/2021 a powierzchnia zredukowana upraw w analogicznym okresie zmniejszyła się o 35%.

Wszyscy zebrani podkreślali ogromny wkład myśliwych zarówno w ochronę przyrody jak i upraw przed szkodami czynionymi przez zwierzynę. Jako zagrożenie dla kontynuowania tych pozytywnych działań wskazywano zbyt małą ilość myśliwych w naszym kraju, której powodem są między innymi działania kształtujące wrogie postawy wobec łowiectwa.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp