Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Myśliwi i strażacy razem dla przyrody. Porozumienie między PZŁ a ZOSP RP

Z okazji Światowego Dnia Ziemi przypadającego 22 kwietnia Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (ZOSP RP) oraz Polski Związek Łowiecki (PZŁ) zawarły porozumienie o współpracy, mające na celu ochronę środowiska naturalnego i promowanie postaw ekologicznych.

Zgodnie z porozumieniem, ZOSP RP deklaruje swoje zaangażowanie w projekt „OSP na straży środowiska”, który ma na celu propagowanie odpowiedzialnych postaw społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami, zwłaszcza zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Projekt ten zakłada organizację stałych i cyklicznych zbiórek zużytego sprzętu oraz działalność edukacyjną mającą na celu popularyzację postaw proekologicznych.

Cieszę się, że środowisko myśliwych włączyło się w projekt „OSP na straży środowiska” w tak ważnym dniu jakim jest Dzień Ziemi. Aktywne uczestnictwo myśliwych w projekcie jest niezwykle ważne i cenne. Wspólnie działając, możemy propagować odpowiedzialne postawy wobec środowiska naturalnego oraz przyczynić się do ochrony naszej dziedzictwa przyrodniczego dla przyszłych pokoleń – mówi Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP

Polski Związek Łowiecki zobowiązuje się do wsparcia Projektu poprzez aktywne uczestnictwo swoich członków zwłaszcza w ramach cyklicznej ogólnopolskiej akcji „Sprzątamy las wokół nas” oraz przekazywanie zebranego sprzętu elektronicznego do odpowiednich jednostek OSP.

Jako członkowie Polskiego Związku Łowieckiego, jesteśmy zaangażowani nie tylko w hodowlę i ochronę zwierząt łownych, ale również w szeroko pojętą działalność ekologiczną i edukacyjną. Dlatego też współpraca z Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych ma dla nas szczególne znaczenie – dzięki niej możemy jeszcze bardziej aktywnie uczestniczyć w promowaniu postaw proekologicznych w społeczeństwie.

Zachęcamy wszystkich naszych członków do aktywnego udziału w projekcie „OSP na straży środowiska”, organizowania zbiórek zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz propagowania wartości ekologicznych w swoich społecznościach lokalnych.

Wierzymy, że nasze wspólne wysiłki przyczynią się do ochrony naszego środowiska naturalnego i przyszłych pokoleń. Już teraz dziękujemy za Wasze zaangażowanie i wsparcie – mówi Łowczy Krajowy Eugeniusz Grzeszczak.

W ramach zawartego porozumienia pierwsze wspólne sprzątanie lasów odbyło się w gminie Słubice. Brali w nim udział druhowie z OSP Wiączemin Polski i myśliwi z Koła Łowieckiego „Kampinos” przy wsparciu uczniów i  nauczycieli z lokalnej szkoły w Świniarach oraz mieszkańców okolicznych gmin.

Dążenie do wspólnego celu, jakim jest ochrona środowiska, pozwala nam budować silniejszą społeczność i tworzyć lepszą przyszłość dla nas wszystkich. Niech nasza długoletnia współpraca będzie inspiracją dla innych środowisk do działania na rzecz ochrony polskiej przyrody – mówi Rafał Romański, myśliwy KŁ „Kampinos”, koordynator akcji „Sprzątamy las wokół nas”.

Poniżej relacja z tego wydarzenia:

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱

Strategia dla Łowiectwa