Lisiarze sezonu 2019/2020 – konkurs dla kół łowieckich

Fundacja Hodowli i Reintrodukcji Zwierząt Dziko Żyjących ogłasza konkurs dla kół łowieckich pt. „Lisiarze sezonu 2019/2020”.

Konkurs ma formę otwartą, kryterium wygranej jest największa ilość pozyskanych lisów w sezonie 2019/2020 w przeliczeniu na 1000 ha.

Nagrody do wygrania:

I miejsce – 100 kuropatw

II miejsce – 80 kuropatw

III miejsce – 60 kuropatw

Szczegóły konkursu:
  • Nabór wniosków (wniosek należy napisać samodzielnie) rozpoczyna się 25 czerwca, a kończy 3 lipca 2020 r.
  • Sfinansowanie kuropatw dotyczy miejsc od I do III.
  • Adres nadsyłania wniosków, poczta e-mail: fundacjareintrodukcji@pzlow.pl.
  • Zgłaszające koło łowieckie obowiązuje dołączenie do wniosku kserokopii RPŁ i ŁOW.
  • Parametrem przyznania nagrody jest: liczba lisów pozyskanych w sezionie 2019/2020 w przeliczeniu na 1000 ha, następnie kolejność wpływu na adres e-mail, kompletność wniosku.
  • Wygrane koła łowieckie muszą odebrać ptaki osobiście z OHZ ZG Rożniaty w wyznaczonym terminie. Fundacja nie zapewnia transportu i pudeł transportowych dla ptaków.
  • Kuropatwy będą ptakami dorosłymi.
  • Przedstawicieli koła łowieckiego obowiązywać będzie wypełnienie protokołu pobrania i zasiedlenia zwierzyny, a następnie odesłania na adres fundacji (Nowy Świat 35, 00-029 Warszawa) do dnia 30 lipca 2020 r.
  • Informacja o wygranych kołach zostanie umieszczona na stronie www.pzlow.pl 7 lipca 2020 r.
Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp