Propozycja Fundacji Hodowli i Reintrodukcji Zwierząt Dziko Żyjących dla kół łowieckich

Propozycja Fundacji Hodowli i Reintrodukcji Zwierząt Dziko Żyjących dla kół łowieckich

Fundacja Hodowli i Reintrodukcji Zwierząt Dziko Żyjących wychodzi z inicjatywą dla kół łowieckich, które aktywnie prowadzą proces zasiedlania pół zwierzyną drobną. Sfinansuje i przekaże kołom łowieckim hodowlane ptaki łowne. Szczegóły poniżej.

  • Fundacja ma do przekazania 6000 sztuk ptaków w wieku od 5 do 8 tygodni, które pochodzą z hodowli OHZ ZG Moszna.
  • Nabór wniosków na ptaki rozpoczyna się 25 czerwca, a kończy 30 czerwca 2020 r. o północy.
  • Adres nadsyłania wniosków: fundacjareintrodukcji@pzlow.pl
  • O przyznaniu zwierzyny drobnej decyduje kolejność zgłoszeń. Sfinansowanie ptaków dotyczyć będzie 30 zgłoszeń.
  • Każde koło łowieckie, którego wniosek zostanie przyjęty otrzyma 200 sztuk młodych ptaków.
  • Przedstawiciele kół łowieckich będą musieli odebrać ptaki osobiście w OHZ ZG Moszna w wyznaczonym terminie. Fundacja nie zapewnia transportu ani pudeł transportowych dla ptaków.
  • Przedstawicieli koła obowiązywać będzie wypełnienie protokołu pobrania i zasiedlania zwierzyny, a następnie odesłanie go na adres fundacji (ul. Nowy Świat 35, 00-029 Warszawa) do dnia 30 lipca 2020 r.