Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Komunikat nt. posiedzenia w Sejmie RP 19 marca 2024 r.

19 marca br. w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Praw Zwierząt, które zorganizowała przewodnicząca tego zespołu posłanka Katarzyna Maria Piekarska wraz z posłanką Małgorzatą Tracz. Polski Związek Łowiecki reprezentował na tym posiedzeniu prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz, przewodniczący Komisji Naukowej NRŁ, Dariusz Młotkiewicz, dyrektor biura Zarządu Głównego PZŁ oraz Marek Pudełko, pracownik merytoryczny biura ZG PZŁ.

Posiedzenie odbywało się w formule trzech debat:

Debata I: zapewnienie bezpieczeństwa podczas polowań:

Debata II: potrzeba wprowadzenia zmian na liście zwierząt łownych.

Debata III: jakiej reformy obwodów łowieckich potrzebujemy?

Polski Związek Łowiecki stoi na stanowisku, że został pozbawiony równych szans do udziału w posiedzeniu, a debaty nie miały charakteru otwartego. Przy stole prezydialnym nastąpiła nadreprezentacja środowisk nieprzychylnych łowiectwu, a w debacie trzeciej tej reprezentacji myśliwych całkowicie pozbawiono. Ponadto przedstawiciele myśliwych nie mieli takiej samej ilości czasu na wypowiedź, co środowiska anty-łowieckie, zwłaszcza podczas pierwszej debaty. Co więcej reprezentacja Polskiego Związku Łowieckiego na ogół nie dostawała szans na sprostowanie nieprawdziwych informacji, jakie były przedstawiane podczas posiedzenia przez środowiska anty-łowieckie.

Debata I

Pierwsza debata dotyczyła bezpieczeństwa podczas polowań. Polski Związek Łowiecki reprezentował podczas tego panelu Marek Pudełko. Poruszano problematykę celowości i sposobu informowania społeczeństwa o odbywających się polowaniach indywidualnych; oznakowania polowań zbiorowych oraz okresowych badań lekarskich i psychologicznych dla myśliwych.

Dyrektor Dariusz Młotkiewicz zdementował informację o dużej ilości wypadków, jakie mają miejsce podczas polowań i przywołał statystyki, które mówią, w ostatnich trzech latach odbyło się 14 291 173 wszystkich polowań, w których doszło do 16 wypadków, w których ucierpiały dwie osoby postronne (pozostałe 14 poszkodowanych to myśliwi).

„Zatem wypadek zdarza się raz na ok milion polowań, a wypadek w którym poszkodowanym jest osoba postronna zdarza się raz na 7 mln polowań” – podkreślił dyr. Młotkiewicz.

Warto nadmienić, że środowiska naszych oponentów podczas pierwszej debaty miały wsparcie przez moderatora debaty redaktor Karolinę Opolską, która nie ukrywa swoich poglądów na temat łowiectwa. Forma zapytań kierowanych do reprezentanta PZŁ miała formę dziennikarskiego ataku na nasze środowisko oraz przesłuchania.

Debata II

Druga debata dotyczyła propozycji zmian koalicji „Niech żyją” w liście zwierząt łownych, ze szczególnym uwzględnieniem wykluczenia z listy 13 gatunków ptaków łownych. Prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz, który reprezentował Polski Związek Łowiecki podczas tej debaty podkreślał, że celem wprowadzanych zmian nie powinno być przesuwanie danego gatunku z listy łownych na chronione, ale skuteczna ochrona przyrody. Według prof. Gwiazdowicza polega ona na znalezieniu odpowiedniej metody ochrony dostosowanej do potrzeb danego gatunku. Zaznaczył też, ze główną przyczyną spadku liczebności ptaków nie są polowania, a presja drapieżników m.in. IGO oraz zmiany środowiskowe. Zaznaczył, że podstawą utrzymania różnorodności biologicznej jest aktywna ochrona przyrody, a tym w głównej mierze zajmują się myśliwi.

Debata III

Trzecia debata, podczas której środowisko myśliwych nie miało swojej reprezentacji przy stole prezydialnym, dotyczyła obwodów łowieckich. Jak wynika z przedstawionych na debacie postulatów organizacje społeczne chciałyby mieć prawo do decydowania o tym, które grunty wyłączyć z obwodów łowieckich, ale bez brania na siebie konsekwencji wynikających z tego wyłączenia. Przed takim rozwiązaniem przestrzegał prof. dr hab. Dariusz Zalewski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ekspert m.in z zakresu szkód łowieckich.

Poniżej znajduje się link do debaty:

https://www.sejm.gov.pl/sejm10.nsf/transmisje.xsp?unid=9AA356852DCE3FC0C1258ADD0041360B#

 

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱

Strategia dla Łowiectwa