Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Walne Zgromadzenie Członków Klubu Alpejskiego Gończego Krótkonożnego

Zarząd Klubu Alpejskiego Gończego Krótkonożnego Polskiego Związku Łowieckiego zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Klubu Alpejskiego Gończego Krótkonożnego PZŁ na 13 kwietnia 2024 r. o godz. 18.00 w miejscowości Gajówka-Wieś 1, 99-205 Gajówka-Wieś.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Prezesa Klubu.
 2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu za 2023 rok.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu i wniosek w sprawie absolutorium dla Zarządu.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Zatwierdzenie sprawozdań oraz głosowanie nad wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Klubu.
 10. Omówienie planów Klubu na 2024 rok.
 11. Dyskusja i wolne wnioski.
 12. Podjęcie uchwał, głosowanie nad wnioskami. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱

Strategia dla Łowiectwa