Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Program edukacyjny dla szkół podstawowych

BLISKOŚĆ NATURY PRZEZ CAŁY ROK

Program Bliskość natury przez cały rok jest skierowany do uczniów szkół podstawowych. Jego zakres obejmie szereg tematów związanych z przyrodą, ekologią oraz ochroną dzikiej przyrody, uwzględniając zmienność 4 pór roku. Program został zaplanowany tak, aby dostosować treści do poziomu wiekowego i zainteresowań uczniów, zachęcając ich do aktywnego uczestnictwa i odkrywania piękna natury.

Czas trwania programu: Program będzie trwał przez cały rok szkolny, z regularnymi spotkaniami edukacyjnymi i aktywnościami realizowanymi w trakcie poszczególnych pór roku.

Elastyczność programu: Plan programu uwzględnia elastyczność, dostosowywanie się do aktualnych warunków pogodowych oraz potrzeb i zainteresowań dzieci. Dodatkowo edukatorzy będą mieli możliwość modyfikowania tematów i aktywności, aby jak najlepiej dostosować program do wieku, poziomu i oczekiwań uczestników.

HARMONOGRAM ZADAŃ

JESIEŃ

ZIMA

WIOSNA

LATO

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Zbliżenie dzieci do przyrody: Głównym celem programu jest stworzenie możliwości dla dzieci ze szkół podstawowych do bezpośredniego poznawania otaczającego ich środowiska przyrodniczego. Poprzez różnorodne aktywności, wizyty w lesie i organizację wycieczek terenowych, dzieci będą miały szansę na obserwację i zrozumienie różnorodności życia roślin i zwierząt w 4 porach roku.

Rozwijanie świadomości ekologicznej: Program skupia się na edukacji ekologicznej dzieci, zwracając uwagę na zagadnienia związane z ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem oraz zachowaniem harmonii z naturą. Poprzez omawianie problematyki zanieczyszczeń, gospodarki odpadami, ochrony zwierząt i roślin, dzieci będą kształtowane jako odpowiedzialni ekolodzy, gotowi podjąć działania na rzecz zachowania czystego i zdrowego środowiska.

Tematyka związana z łowiectwem i PZŁ: Program uwzględnia przede wszystkim tematykę związaną z łowiectwem oraz współpracę z Polskim Związkiem Łowieckim. W kontekście ochrony dzikiej przyrody, dzieci będą miały okazję poznać rolę myśliwych w zachowaniu równowagi w ekosystemie, ochronie zwierząt oraz realizacji zadań związanych z ochroną przyrody. Poprzez warsztaty, prelekcje i spotkania z myśliwymi, dzieci będą zyskiwały wiedzę na temat dzikich zwierząt, ich roli w przyrodzie oraz potrzeby odpowiedniego zarządzania populacjami.

Zaangażowanie w ochronę przyrody: Program dąży do stworzenia atmosfery inspirującej i pobudzającej do działania. Za pomocą różnorodnych form edukacji, dzieci zostaną zaangażowane w aktywne działania na rzecz ochrony środowiska. Poprzez zajęcia praktyczne, warsztaty, konkursy i aktywności na łonie natury, dzieci będą miały szansę na włączenie się w praktyczne działania na rzecz ochrony środowiska i propagowania idei zrównoważonego rozwoju.

Długofalowy wpływ: Priorytetowym celem programu jest wpływanie na długofalową świadomość dzieci i kształtowanie ich postaw wobec przyrody. Dzięki różnorodnym działaniom i aktywnościom, program będzie starał się zaszczepić w dzieciach miłość i szacunek do natury, które będą towarzyszyć im przez całe życie.

HARMONOGRAM ZADAŃ: JESIEŃ

Element #2

W ramach programu Bliskość natury przez cały rok, jednym z istotnych punktów będzie spotkanie z przedstawicielami Polskiego Związku Łowieckiego. Celem tego spotkania jest ukazanie uczniom roli myśliwych w ochronie dzikiej przyrody oraz zrozumienie ich wkładu w zachowanie równowagi ekosystemów.

Zakres tematyczny:

 • Misja myśliwych w ochronie przyrody: Przedstawiciele PZŁ opowiedzą dzieciom o podstawowej roli myśliwych w ochronie dzikiej przyrody. 
 • Zarządzanie populacjami zwierząt: Dzieci dowiedzą się, jak myśliwi monitorują i zarządzają populacjami dzikich zwierząt, aby zapewnić ich zdrowie i dostosowanie się do zmieniających się warunków środowiskowych.
 • Ochrona gatunków zagrożonych: Przedstawiciele PZŁ zaprezentują działania podejmowane w celu ochrony gatunków zagrożonych w Polsce. Omówią konieczność regulacji populacji, aby chronić nie tylko zwierzęta, ale także całe ekosystemy.

Spotkanie z przedstawicielami PZŁ pozwoli uczniom zrozumieć, że myśliwi pełnią istotną rolę w ochronie przyrody, pomagając utrzymać równowagę w ekosystemach. Dzięki temu, dzieci będą mogły zyskać pełniejszy obraz różnorodnych aspektów działalności myśliwych i ich wkładu w ochronę dzikiej przyrody.

W ramach naszego programu chcemy zapewnić uczniom praktyczne doświadczenia związane z ochroną przyrody oraz zrozumieniem znaczenia roślin dla ekosystemów. Poprzez sadzenie drzewek i krzewów oraz przygotowanie zdrowych przekąsek z owoców jesieni, dzieci będą miały okazję przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego i zdobyć wiedzę na temat zdrowego odżywiania. Celem tej aktywności jest uświadomienie dzieciom znaczenia drzew i krzewów oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez przygotowanie i spożywanie zdrowych przekąsek.

Sadzenie drzewek i krzewów:

 • Przygotowanie do sadzenia: Uczniowie zostaną zapoznani z różnymi gatunkami drzewek i krzewów, które mogą przetrwać jesień i przynieść korzyści dla przyrody. Omówione zostaną podstawowe kroki związane z sadzeniem roślin, takie jak wybór odpowiedniego stanowiska, przygotowanie gleby i właściwa technika sadzenia.
 • Sadzenie w szkolnym ogrodzie: Razem z nauczycielami i opiekunami, uczniowie przystąpią do sadzenia wybranych drzewek i krzewów w szkolnym ogrodzie lub dedykowanej przestrzeni. Dzieci będą miały okazję zaangażować się w praktyczne działania, ucząc się, jak pielęgnować nowo posadzone rośliny.

 

Przygotowanie Zdrowych Przekąsek z Owoców Jesieni:

 • Wybór owoców: Dzieci zostaną poproszone o wybór różnorodnych owoców jesieni, takich jak jabłka, gruszki, orzechy czy jagody.
 • Przygotowanie przekąsek: Podczas warsztatów kulinarnych, uczniowie będą miały okazję przygotować różnorodne przekąski z wybranych owoców. Mogą to być sałatki owocowe, owocowe szaszłyki, a może nawet proste soki lub smoothie.
 • Dyskusja o zdrowym odżywianiu: Podczas przygotowywania przekąsek, nauczyciele będą rozmawiać z dziećmi na temat korzyści zdrowego odżywiania, roli owoców w diecie oraz wpływu na zdrowie i środowisko.

 

Sadzenie drzewek i krzewów oraz przygotowywanie zdrowych przekąsek z owoców jesieni zapewnią dzieciom praktyczne umiejętności związane z dbaniem o przyrodę i zdrowym stylem życia. Poprzez te działania, uczniowie będą mogli zrozumieć, jak ich codzienne wybory mogą wpłynąć na otaczający ich świat, zarówno w kontekście ekosystemów, jak i ich własnego zdrowia.

Planujemy zorganizować warsztaty, podczas których uczniowie będą mieli okazję wykorzystać elementy natury do tworzenia pięknych dekoracji jesienno-przyrodniczych. To nie tylko pozwoli dzieciom wyrazić swoją kreatywność, ale również zachęci je do szacunku i doceniania piękna otaczającej przyrody. Celem warsztatów jest zachęcenie dzieci do odkrywania i wykorzystywania naturalnych materiałów w twórczych projektach, rozwijając przy tym zainteresowanie przyrodą i zdolności manualne.

Zakres warsztatów:

 • Uczniowie będą zaproszeni do zbierania różnorodnych naturalnych materiałów jesieni, takich jak liście w różnych kształtach i kolorach, gałązki, szyszki, kasztany, żołędzie i inne.
 • Uczniowie będą mieli okazję tworzyć dekoracje jesienno-przyrodnicze według własnych pomysłów. Mogą to być wianki, obrazy z liści, figurek z kasztanów, czy nawet naturalne kompozycje w szklanych naczyniach.
 • Nauczyciele i opiekunowie będą zachęcać dzieci do eksperymentowania z różnymi układami i kompozycjami, aby rozwijały swoją wyobraźnię i kreatywność.
 • Podczas warsztatów, nauczyciele będą rozmawiać z dziećmi o znaczeniu poszanowania przyrody i zachęcać do refleksji nad pięknem i różnorodnością jesieni.
 • Utworzone przez dzieci dekoracje zostaną zaprezentowane na wystawie w szkole lub w klasie, aby inni uczniowie i nauczyciele mogli podziwiać ich twórczość.

 

Warsztaty tworzenia dekoracji jesienno-przyrodniczych połączą elementy sztuki i przyrody, umożliwiając dzieciom odkrycie piękna otaczającej ich natury. Będą miały okazję wykorzystać to, co znalazły w otoczeniu, do stworzenia czegoś pięknego i wartościowego. Ponadto, rozmowy na temat przyrody i jej znaczenia pomogą uczniom zrozumieć, jak istotne jest zachowanie równowagi i piękna natury oraz jak można łączyć to z własnymi twórczymi pasjami.

W ramach naszego programu planujemy zorganizować wycieczkę do pobliskiego lasu, uczniowie będą mieli okazję bezpośrednio poznać tajemnice przyrody jesienią. To wyjątkowe doświadczenie umożliwi dzieciom zbliżenie się do natury, odkrycie dzikiego świata i zrozumienie znaczenia ochrony przyrodniczej. Celem wycieczki jest zapewnienie dzieciom unikalnej możliwości odkrycia różnorodności przyrody lasu jesienią, rozbudzenie ich ciekawości i zainteresowania otaczającym światem oraz edukacja na temat znaczenia zachowania dzikiej przyrody.

Zakres wycieczki:

 • Uczniowie będą mieli okazję obserwować i eksplorować różne aspekty lasu jesienią, takie jak zmieniające się kolory liści, charakterystyczne dźwięki i zapachy, a także różnorodność roślin i zwierząt.
 • Podczas wycieczki, nauczyciele i przewodnicy poprowadzą dzieci ścieżkami przyrodniczymi, omawiając różne gatunki roślin i zwierząt, które można spotkać w lesie jesienią.
 • Uczniowie będą zaangażowani w proste badania przyrodnicze, takie jak zbieranie liści, szukanie śladów zwierząt czy obserwowanie ptaków. Będą mogli dowiedzieć się więcej o zachowaniu i adaptacji zwierząt do sezonu jesiennego.
 • Poprzez gry i zadania związane z przyrodą, uczniowie będą mogli doskonalić swoją wiedzę i umiejętności, jednocześnie bawiąc się na świeżym powietrzu.
 • Po zakończeniu wycieczki, nauczyciele poprowadzą dyskusję, aby dzieci mogły podzielić się swoimi spostrzeżeniami, pytania i refleksjami na temat tego, co zobaczyły i doświadczyły.

Wycieczka do pobliskiego lasu będzie nie tylko świetną okazją do nauki o przyrodzie, ale także do jej bezpośredniego doświadczania. Uczniowie będą mieli okazję rozwinąć swoje zmysły, odkryć nowe aspekty przyrody i zrozumieć, jak wszystkie elementy ekosystemu współdziałają w sezonie jesieni. Ta wycieczka wpłynie pozytywnie na kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów, pobudzi ich ciekawość i zainspiruje do dalszego poznawania dzikiego świata.

W ramach naszego programu edukacyjnego przygotowaliśmy temat poświęcony dziczyźnie jako zdrowej żywności, który połączy edukację o przyrodzie z poznawaniem wartości odżywczych i ekologicznych korzyści spożywania dziczyzny.

 • Dzieci dowiedzą się, dlaczego dziczyzna jest uważana za wartościową źródło białka i składników odżywczych. Będziemy omawiać różnice między mięsem dzikich zwierząt a hodowlanymi gatunkami, a także skupimy się na korzyściach zdrowotnych wynikających ze spożywania dziczyzny, takich jak niższy poziom tłuszczu i bogactwo składników mineralnych.
 • Będziemy omawiać ekologiczne aspekty polowań oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, a także porównamy je do tradycyjnych metod hodowli zwierząt.
 • Działania obejmą degustacje, prezentacje ekspertów ds. żywienia. Dzieci będą miały okazję dowiedzieć się więcej o wartości odżywczej dziczyzny, jej roli w zrównoważonym odżywianiu oraz korzyściach dla zdrowia i środowiska.
 • Dzięki temu tematowi, dzieci poszerzą swoją wiedzę na temat zdrowego żywienia, zrozumieją zalety spożywania dziczyzny i rozwinięcie wrażliwości na kwestie związane z ochroną środowiska. Będą mogły podejmować bardziej świadome decyzje żywieniowe, doceniając zdrowe i ekologiczne aspekty spożywania dziczyzny. Temat ten pokaże dzieciom, że wybór żywności może mieć wpływ nie tylko na ich zdrowie, ale także na stan naszego środowiska naturalnego.

HARMONOGRAM ZADAŃ: ZIMA

Element #2

Podczas zimy, gdy lasy pokrywa śnieg i temperatura spada, istnieje wiele unikalnych i pięknych możliwości do odkrycia w przyrodzie. Jednakże, aby cieszyć się tym sezonem w lesie w pełni, ważne jest zachowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialności. Rozwinięcie tematu Bezpieczne Korzystanie z Lasów w Okresie Zimy w ramach programu Bliskość natury przez cały rok dla uczniów szkół podstawowych może obejmować następujące aspekty:

 • Oznakowanie szlaków i ścieżek: Uczniowie będą uczyć się, jak czytać oznakowanie szlaków oraz oznaczenia na trasach i ścieżkach w lesie. Poznają znaczenie poszczególnych kolorów i symboli, które pomagają w orientacji.
 • Odpowiedni ubiór na zimowe wędrówki: Dzieci dowiedzą się, jak właściwie ubierać się na spacery zimowe, aby chronić się przed zimnem i wilgocią. Omówione zostaną warstwowe ubrania, ciepłe nakrycia głowy. 
 • Bezpieczne zachowanie na lodzie: W kontekście zamarzniętych stawów i zbiorników wodnych, uczniowie dowiedzą się o zagrożeniach związanych z lodem i jak ocenić jego bezpieczeństwo przed podjęciem jakichkolwiek działań.
 • Zagrożenia związane z opadającymi gałęziami: W sezonie zimowym opadający śnieg i lód mogą powodować łamanie się gałęzi drzew. Uczniowie nauczą się, jak unikać miejsc, gdzie istnieje ryzyko upadku gałęzi.
 • Kultura wędrówki: Omówienie zasad kultury wędrówki, takich jak pozostawianie miejsca w takim stanie, w jakim je znaleźliśmy oraz zachowywanie ciszy i spokoju, aby nie zakłócać przyrody i zwierząt.

 

Bezpieczne korzystanie z lasów w okresie zimy to istotna umiejętność, która pozwoli uczniom cieszyć się magią zimowej przyrody w sposób odpowiedzialny i bezpieczny.

Wydając się na zimowy spacer do lasu, uczniowie mogą odkryć fascynujący świat śladów zwierząt. Temat tropów może stać się ciekawym i interaktywnym elementem programu. Poniżej znajdują się szczegóły rozwinięcia tego tematu:

 • Omówienie różnych typów tropów dzikich zwierząt. 
 • Wyzwanie uczniów do odnalezienia i zidentyfikowania śladów zwierząt podczas spaceru. 
 • Rozpoznawanie specyficznych cech śladów różnych gatunków zwierząt, takich jak dzik, jeleń, lis czy zając. 
 • Omówienie, jakie informacje można odczytać z zachowań i układu śladów zwierząt, na przykład ich kierunek czy tempo. 
 • Użycie gier terenowych lub planszowych, aby dzieci mogły odtworzyć i porównać ślady z przykładami. 
 • Uczniowie po powrocie do szkoły, będą mieli okazję wytworzyć odlewy śladów zwierząt w gipsie lub mące. 
 • Uczniowie mogą dokumentować znalezione ślady poprzez ich fotografowanie, a następnie podzielić się swoimi odkryciami z resztą grupy.

 

Rozpoznawanie śladów zwierząt podczas wyjścia do lasu to fascynująca i praktyczna umiejętność, która rozwija ciekawość, spostrzegawczość i szacunek dla dzikiej przyrody.

Temat adaptacje zwierząt do zimy i rola myśliwych w pomaganiu zwierzętom może dostarczyć dzieciom fascynującej wiedzy o sposobach, w jakie zwierzęta przystosowują się do trudnych warunków zimowych oraz jak myśliwi odgrywają istotną rolę w ich wsparciu. Oto rozwinięcie tego tematu:

 • Zimowe adaptacje zwierząt: Omówienie różnych sposobów, w jakie zwierzęta przystosowują się do zimy, takich jak zmiana sierści, gromadzenie zapasów pożywienia czy migracje. Wyjaśnienie, jak niektóre zwierzęta zapadają w sen zimowy lub obniżają swoje aktywności metaboliczne.
 • Zmiany w wyglądzie i zachowaniu: Prezentacja jak niektóre zwierzęta zmieniają swoje zachowanie i wygląd, np. zmiana futra. Omówienie, jak zwierzęta tworzą schronienia, takie jak nory i jamy, aby schować się przed zimnem i drapieżnikami. Rozmowa na temat migracji ptaków i ssaków, które zmieniają swoje miejsce pobytu w okresie zimowym w celu znalezienia lepszych warunków. 
 • Rola myśliwych w ochronie zwierząt: Wyjaśnienie, że myśliwi często angażują się w ochronę dzikiej przyrody, monitorując populacje zwierząt i podejmując działania na rzecz ich dobrostanu. Omówienie jak myśliwi organizują dokarmianie dzikich zwierząt, które w okresie zimy mogą mieć trudności w znalezieniu pożywienia. Wyjaśnienie, jak myśliwi działają na rzecz ochrony naturalnych siedlisk zwierząt, aby zapewnić im bezpieczne miejsca w okresie zimowym.

 

Temat adaptacji zwierząt do zimy i roli myśliwych w ich wsparciu pozwoli uczniom zrozumieć złożone relacje między dziką przyrodą a ludźmi oraz docenić znaczenie troski i ochrony dla zachowania równowagi w ekosystemie.

Manualne warsztaty z udziałem myśliwych, skupiające się na budowaniu i umieszczaniu karmników dla ptaków. Ten temat zapewni dzieciom praktyczne doświadczenie i wiedzę na temat pomagania dzikiej przyrodzie w okresie zimy oraz roli myśliwych jako opiekunów środowiska naturalnego. 

Rozwinięcie tematu:

 • Myśliwi wprowadzą uczniów w świat dzikiej przyrody, omawiając, jakie zwierzęta potrzebują wsparcia w zimie i dlaczego ptaki są ważne dla ekosystemu.
 • Omówienie, jak karmniki dla ptaków pomagają dostarczyć im pożywienia w okresie, gdy naturalne źródła są ograniczone lub niedostępne.
 • Wyjaśnienie, jak różne gatunki ptaków mają różne preferencje pokarmowe i jak dostosować karmniki do ich potrzeb.
 • Myśliwi i uczniowie wspólnie zbudują proste karmniki z dostępnych materiałów, takich jak drewno, plastikowe butelki czy puszki.
 • Omówienie podstawowych zasad konstrukcji karmników, tak aby były wygodne dla ptaków i trwałe w użytkowaniu.
 • Uczniowie będą mieli okazję ozdobić swoje karmniki za pomocą farb, innych materiałów artystycznych, co uczyni je atrakcyjnymi i unikalnymi.
 • Omówienie, gdzie najlepiej umieścić karmnik w ogrodzie lub na podwórku, aby ptaki miały dostęp do niego, a jednocześnie uniknęły zagrożeń.
 • Myśliwi pokażą uczniom, jak przygotować zdrowe i odpowiednie pożywienie dla ptaków, takie jak mieszanki nasion. 
 • Uczniowie razem z myśliwymi umieszczą karmniki na wybranych miejscach, a także będą obserwować, jak ptaki zaczynają korzystać z nowego źródła pożywienia.
 • Podsumowanie warsztatów i zachęcanie uczniów do dzielenia się swoimi obserwacjami i doświadczeniami w zakresie karmników dla ptaków.

 

Warsztaty z myśliwymi, w trakcie których uczniowie budują i umieszczają karmniki dla ptaków, to nie tylko praktyczne doświadczenie, ale również możliwość zrozumienia, jak mały gest może mieć duże znaczenie dla dzikiej przyrody. Dzieci będą miały okazję nauczyć się o trosce i odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego oraz doświadczyć współpracy z myśliwymi jako opiekunami przyrody.

HARMONOGRAM ZADAŃ: WIOSNA

Element #2

Celem tej wycieczki jest zaproszenie uczniów do odkrywania zmian zachodzących w przyrodzie podczas wiosny. Przez obserwacje uczniowie będą mieli okazję zrozumieć, jak zwierzęta i rośliny budzą się z zimowego snu i jakie procesy mają miejsce w lesie w tym okresie.

Zadania:

 • Uczniowie będą śledzić powrót ptaków migrujących z ciepłych krajów i obserwować, jak wiosną zaczynają lęgi i budowę gniazd.
 • Będą obserwować, jak rośliny budzą się do życia, kiełkują i wypuszczają nowe pędy.
 • Uczniowie będą szukać śladów zwierząt, które budzą się ze snu zimowego. 
 • Uczniowie będą identyfikować różne gatunki kwiatów, drzew i krzewów, które kwitną wiosną.
 • Podczas wycieczki, myśliwi będą prowadzić krótkie prezentacje o ochronie dzikiej przyrody, zwłaszcza w kontekście wiosennych zmian.

 

Ta wycieczka umożliwi uczniom odkrywanie tajemnic natury, zrozumienie jej cykli i procesów oraz zachęci do rozwijania pasji do ochrony środowiska naturalnego. Poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą, uczniowie zdobędą niezapomniane doświadczenia edukacyjne, które pomogą im kształtować szacunek i troskę o nasz ekosystem.

Zapoznanie dzieci z niezwykłą różnorodnością gatunkową występującą w przyrodzie oraz zrozumienie, dlaczego ochrona tej różnorodności jest kluczowa dla zdrowia naszych ekosystemów. Poprzez zabawę, obserwacje i eksperymenty, dzieci nauczą się, jak różne organizmy współistnieją i jakie mają znaczenie dla równowagi przyrodniczej.

Formy zajęć:

 • Dzieci będą miały możliwość przeprowadzenia obserwacji w terenie, identyfikując różne gatunki roślin, owadów i ptaków. Zabawy terenowe pomogą dzieciom zrozumieć, jak różne organizmy są ze sobą powiązane.
 • Podczas warsztatów plastycznych dzieci będą tworzyć modele roślin i zwierząt, podkreślając różnorodność ich kształtów, barw i cech charakterystycznych.
 • Dzieci będą uczestniczyć w symulacjach ekosystemów, w których będą odgrywać rolę różnych gatunków i doświadczać, jak zmiany w jednym elemencie wpływają na cały system.
 • Myśliwi z Polskiego Związku Łowieckiego poprowadzą prezentacje, opowiadając o roli różnorodności gatunkowej w ochronie dzikiej przyrody. Dzieci dowiedzą się, jak myśliwi wspierają różne gatunki w ich naturalnych siedliskach.

Celem zajęć jest poznanie różnorodności i znaczenia zwierząt chronionych w Polsce. W ramach tego tematu dzieci będą miały okazję poznać niezwykłą różnorodność zwierząt chronionych, które zamieszkują nasz kraj. Dzieci będą świadome, dlaczego ochrona tych gatunków jest tak ważna dla przyszłości naszej przyrody.

Propozycja zajęć: 

 • Myśliwi opowiedzą dzieciom o różnorodności zwierząt chronionych w Polsce. Przedstawią unikalne cechy, siedliska i zachowania tych gatunków, aby dzieci mogły zrozumieć, dlaczego są one tak cenne.
 • Dzieci będą uczestniczyć w warsztatach manualnych, w trakcie których będą tworzyć modele i rysunki zwierząt chronionych. Będą miały okazję dowiedzieć się, jakie to zwierzęta, jakie mają cechy charakterystyczne i gdzie można je spotkać.
 • Poprzez scenki teatralne, dzieci będą mogły wcielić się w role różnych zwierząt chronionych, symulując ich zachowania i wyzwania, z jakimi się spotykają w naturalnych siedliskach.
 • W ramach wycieczki do lokalnego obszaru chronionego, dzieci będą miały okazję obserwować zwierzęta w ich naturalnym środowisku oraz dowiedzieć się, jakie działania podejmowane są w celu ochrony ich siedlisk.

Celem tematu jest uświadomienie dzieciom istoty segregacji odpadów oraz kształtowanie nawyku odpowiedzialnego gospodarowania zasobami i ochrony środowiska. W ramach tego tematu dzieci będą miały okazję dowiedzieć się, dlaczego segregacja odpadów jest tak ważna dla naszej planety oraz jakie korzyści niesie za sobą dla przyrody. Będziemy skupiać się na edukowaniu dzieci na temat różnych rodzajów odpadów i sposobów ich prawidłowego segregowania.

Formy pracy:

 • Przeprowadzenie prezentacji i dyskusja na temat różnych rodzajów odpadów (np. plastik, papier, szkło, bioodpady) oraz ich wpływu na środowisko. Dzieci dowiedzą się, dlaczego segregacja jest istotna i jakie konsekwencje niesie brak jej przestrzegania.
 • Dzieci mogą uczestniczyć w praktycznych warsztatach, podczas których nauczą się, jak prawidłowo segregować odpady w domu i w szkole. Będą tworzyć modele i ilustracje pokazujące, jakie odpady należą do poszczególnych kategorii.
 • Poprzez zabawy, dzieci będą ćwiczyć umiejętność rozpoznawania różnych rodzajów odpadów oraz ich odpowiedniego sortowania.
 • Zachęcenie dzieci do stworzenia projektu, który promuje segregację odpadów w szkole lub w swoim otoczeniu. Mogą to być plakaty, ulotki lub krótkie filmy edukacyjne.

HARMONOGRAM ZADAŃ: LATO

Element #2

W ramach naszego programu skupimy się na połączeniu wartości patriotycznych z nauką o przyrodzie oraz poznanie sylwetek polskich bohaterów, w tym szczególnie myśliwych, którzy brali udział w Powstaniu Warszawskim. Temat ten pomoże uczniom dostrzec, jak troska o ojczyznę i środowisko mogą się wzajemnie uzupełniać, a historia i dziedzictwo naszego kraju kształtują nasze wartości.

Propozycja działań: 

 • Poprzez inspirujące historie i relacje, dzieci poznają sylwetki myśliwych, którzy podjęli aktywny udział w Powstaniu Warszawskim. Przedstawimy przykłady takich bohaterów jak Roman Mularczyk, Kazimierz Iranek-Osmecki i Kazimierz Winkler, którzy nie tylko oddawali się myślistwu, ale również walczyli o wolność i niepodległość naszej ojczyzny w czasie powstania.
 • W ramach tematu o polskich bohaterach, dzieci dowiedzą się o ich życiu, postawach i osiągnięciach, zarówno w dziedzinie myślistwa, jak i patriotyzmu. Będziemy rozmawiać o tym, jak ich wyjątkowe cechy i poświęcenie wpłynęły na kształtowanie naszej historii i dziedzictwa narodowego.
 • Dzieci odkryją niezwykłe historie i inspirujące ścieżki życiowe.

Sokolnictwo to niezwykła tradycja ludzi pracujących z dzikimi ptakami drapieżnymi, takimi jak sokoły czy jastrzębie. To szlachetna sztuka, która od wieków łączy w sobie pasję, wiedzę i szacunek dla przyrody. W ramach tego tematu, uczniowie będą mieli okazję zgłębić tajniki sokolnictwa, zrozumieć jego kulturowe i ekologiczne znaczenie oraz poznać rolę sokolników w ochronie dzikiej przyrody.

Propozycja działań:

Historia sokolnictwa: Prezentacja i dyskusja na temat historii i znaczenia sokolnictwa na przestrzeni wieków. Omówienie różnych kultur, które praktykowały sokolnictwo.

Ptaki sokolnicze: Poznanie różnych gatunków ptaków używanych w sokolnictwie, takich jak sokoły, jastrzębie i myszołowy. Badania ich cech charakterystycznych i roli w ekosystemie.

Sztuka sokolnictwa: Warsztaty z udziałem sokolnika lub eksperta ds. sokolnictwa, podczas których uczniowie będą mieli okazję obserwować dzikie ptaki drapieżne i dowiedzieć się, jak wygląda praca z nimi.

Ochrona przyrody: Dyskusja na temat roli sokolników w ochronie dzikiej przyrody, w tym udziału w programach restytucji i monitoringu ptaków drapieżnych.

W ramach naszego programu edukacyjnego postanowiliśmy poświęcić temat wykorzystania lasów jako miejsca aktywności i wypoczynku. Dzięki temu tematowi dzieci będą miały okazję poznać różnorodne sposoby korzystania z przyrody, aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu i pielęgnowania zdrowego stylu życia.

 1. Różnorodność aktywności w lesie:
 • Warsztaty i gry terenowe, podczas których dzieci dowiedzą się o różnych możliwościach aktywnego spędzania czasu w lesie, takich jak wędrówki, rowerowe wycieczki, nordic walking czy bieganie na orientację.
 • Tworzenie listy aktywności i zabaw, które można realizować w lesie, zachęcając do odkrywania nowych sposobów na zdrową zabawę.
 1. Wypoczynek w harmonii z przyrodą:
 • Warsztaty relaksacyjne i medytacyjne, podczas których dzieci nauczą się cieszyć ciszą i pięknem natury oraz dbać o swój wewnętrzny spokój.
 • Organizacja pikników i spotkań w przyrodzie, podczas których dzieci będą miały okazję cieszyć się wypoczynkiem na świeżym powietrzu w towarzystwie kolegów i koleżanek.
 1. Rola lasów w zdrowym stylu życia:
 • Prezentacje i dyskusje na temat wpływu aktywności na zdrowie fizyczne i psychiczne.
 • Organizacja zajęć sportowych w lesie, takich jak mini-turnieje sportowe czy gry drużynowe.

 

Dzieci po zakończeniu tej tematycznej jednostki będą miały szerszą wiedzę na temat możliwości korzystania z lasów w celach rekreacyjnych, aktywnych form spędzania czasu i wypoczynku. Zrozumieją, jak ważne jest dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne oraz jak lasy mogą przyczynić się do osiągnięcia tego celu. Temat ten wpłynie na kształtowanie zdrowych nawyków dzieci, zachęcając je do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu i cieszenia się pięknem natury.

W ramach naszego programu chcielibyśmy poświęcić uwagę tematowi odpowiedniego zachowania się w lesie podczas okresów upałów i suszy. 

Propozycja działań: 

 • Prezentacja i omówienie zasad bezpiecznego zachowania się w lesie podczas upałów, takich jak noszenie nakrycia głowy, picie odpowiedniej ilości wody i stosowanie kremów z filtrem UV.
 • Dyskusje na temat wpływu upałów i suszy na środowisko naturalne, takie jak zagrożenie pożarowe czy zmniejszona dostępność wody dla zwierząt i roślin.
 • Warsztaty edukujące dzieci na temat oszczędzania wody, unikania rozniecania ognisk i dbania o czystość w lesie, aby minimalizować ryzyko pożarów i negatywnych efektów suszy.
 • Organizacja warsztatów dotyczących planowania wypraw i działań w lesie w oparciu o warunki pogodowe.
 • Przygotowanie zestawu pierwszej pomocy i niezbędnych akcesoriów do ochrony przed słońcem podczas wypraw.

PODSUMOWANIE

Nasz program edukacyjny Bliskość natury przez cały rok skupia się na rozwijaniu świadomości ekologicznej i zbliżaniu dzieci do świata przyrody poprzez aktywne i angażujące zajęcia. Dzięki wieloaspektowej tematyce i różnorodnym działaniom dzieci mają okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat przyrody, ekosystemów oraz zrozumieć, jak istotne jest odpowiedzialne podejście do środowiska.

Program obejmuje szeroki zakres tematyczny, uwzględniając zmiany zachodzące w przyrodzie w każdej porze roku oraz wpływ człowieka na ekosystemy. Dzieci mają możliwość uczestnictwa w warsztatach, wycieczkach, prelekcjach i aktywnościach praktycznych, które rozwijają ich umiejętności obserwacyjne, logiczne myślenie oraz kreatywność.

Dzięki tym doświadczeniom dzieci zyskują nie tylko wiedzę, ale także praktyczne umiejętności, które pozwolą im aktywnie uczestniczyć w ochronie środowiska oraz cieszyć się bliskością przyrody na co dzień. Program ukierunkowany na rozwijanie myśliwskiego patriotyzmu, zrozumienia wartości natury i dzikiej przyrody, dostarcza dzieciom i młodzieży inspiracji i narzędzi do podejmowania odpowiedzialnych decyzji w przyszłości.

Strategia dla Łowiectwa