Działania na Nowym Świecie 20-31 grudnia

Dzierżawa obwodów łowieckich

Najważniejszym tematem końca roku jest dzierżawa obwodów łowieckich. Wnioski o dzierżawę składamy do 31 stycznia 2022 r. Zarząd Główny wystosował komunikat w tej sprawie, a na stronie Głównej Zrzeszenia ponownie pojawiła się zakładka specjalna „Dzierżawa obwodów” z nowym aktualnym wnioskiem i wzorem jego wypełnienia. Łowczowie okręgowi służą kołom łowieckim pomocą w wydzierżawieniu obwodów. Z wszelkimi wątpliwościami czy pytaniami można zgłaszać się do nich lub pisać adres dzierzawaobwodow@pzlow.pl, gdzie odpowiedzi udzielają merytorycznie pracownicy Zarządu Głównego.

ZAKŁADKA „DZIERŻAWA OBWODÓW”

Stanowisko w sprawie specustawy wiceministra Kołakowskiego

Pod koniec roku Zarząd Główny stanowczo sprzeciwił się propozycjom wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lecha Kołakowskiego dotyczącym walki z ASF. Największe kontrowersje wzbudziły propozycje strzelania do dzików z pojazdów i stworzenia armii myśliwych, zatrudnionych do depopulacji gatunku.

CZYTAJ STANOWISKO PZŁ

Działania myśliwych na granicy

Zarząd Główny zdementował informacje jakoby z końcem roku myśliwi prowadzili polowania zbiorowe na terenach objętych stanem wyjątkowym. Takie fałszywe doniesienia pojawiły się w mediach, ale nie były nawet poparte rzetelnym dziennikarskim dochodzeniem, a wynikały raczej z niezrozumienia przepisów prawa. Otóż myśliwi prowadzą liczne działania na granicy polsko-białoruskiej, głównie wspierające polskie służby mundurowe, ale na pewno nie polują w strefie stanu wyjątkowego.

CZYTAJ O DZIAŁANIACH MYSLIWYCH NA GRANICY

Mamy nowych lektorów prawa łowieckiego

Z końcem grudnia w Zarządzie Głównym odbyły się egzaminy na lektorów prawa łowieckiego. Takie uprawnienia otrzymało 36 myśliwych. Będą teraz mogli szkolić adeptów łowiectwa.

Drugi miesiąc programu zwalczania ASF

Kończy się drugi miesiąc „ogólnokrajowego skoordynowanego odstrzału dzików połączonego z poszukiwaniem padłych dzików lub ich szczątków w ramach polowań zbiorowych”. Koordynator programu zbiera informacje z okręgów o postępach prac, szczegóły przedstawimy z początkiem miesiąca na naszej stronie internetowej.

Posiedzenia Zarządu Głównego

Z końcem grudnia odbyły się dwa posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. Na pierwszym posiedzeniu, które odbyło się dnia 22 grudnia 2021 r., rozpatrzono szereg odwołań członków Zrzeszenia od uchwał Zarządów Okręgowych w Warszawie, Zielonej Górze, Olsztynie, Rzeszowie oraz w Gdańsku. Przedyskutowano wiele spraw bieżących dotyczących między innymi: możliwości organizacji – w 2022 r – przez ZO w Zamościu XXVI Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej i XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego” oraz rozpoczęcie działań mających na celu realizację zadania pn. „Ośrodek edukacji ekologicznej, strzelectwa i historii łowiectwa Zamojszczyzny”. Ponadto ZG podjął uchwalę w sprawie nadania tytułu lektora prawa łowieckiego osobom, które ukończyły z wynikiem pozytywnym kurs organizowany przez Wydział Kontroli, Szkoleń i Audytu Wewnętrznego. Łącznie ZG PZŁ podjął w tym dniu 15 uchwał i jedno zarządzenie.

Kolejne posiedzenie ZG PZŁ odbyło się w dniu 30 grudnia 2021 r. Tematami przewodnimi tego  posiedzenia były między innymi: określenie zasady opracowywania przez Ośrodki Hodowli Zwierzyny i Stację Badawczą w Czempiniu projektów planów finansowo-gospodarczych oraz wprowadzenie do stosowania w PZŁ polityki rachunkowości. Na posiedzeniu tym podjęto łącznie 4 uchwały.

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp