Najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia (2-9 stycznia)

Zaangażowanie myśliwych w walkę z ASF nie słabnie

W zeszłym tygodniu Zarząd Główny podsumował drugi miesiąc działania „Ogólnokrajowego skoordynowanego programu zwalczania ASF poprzez odstrzał, poszukiwanie padłych dzików i ich szczątków w ramach polowań zbiorowych”. Okazuje się, że mimo przerwy świątecznej i trudnej sytuacji pogodowej, polowań w ramach programu było więcej. Znaleziono też więcej padłych dzików. Oznacza to, że myśliwi poważnie traktują powierzone im zadanie ochrony polskich chlewni, ich zaangażowanie w sprawę nie słabnie.

ZOBACZ RAPORT Z DRUGIEGO MIESIĄCA FUNKCJONOWANIA PROGRAMU

Kynologia w Katowicach na najwyższym poziomie

8 stycznia odbyła się Regionalna Ocena Pracy Dzikarzy w Warunkach Naturalnych. Wydarzenie zorganizował Zarząd Okręgowy PZŁ W Katowicach oraz tamtejsza Komisja Kynologiczna. Do swojego łowiska zaprosiło Koło Łowieckie „Ryś” Kędzierzyn Koźle. W imprezie wzięli udział przedstawiciele Zarządu Głównego – łowczy krajowy Paweł Lisiak, Ewa Kraska i Damian Przestacki, łowczy okręgowy PZŁ z okręgu katowickiego Michał Gawdzik oraz Przewodniczący Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce – Leszek Salamon. W polowaniu wzięło udział 40 strzelb, dokonano oceny pracy 21 psów w pięciu miotach w trakcie jednego dnia. Wręczono 10 dyplomów I stopnia, 2 dyplomy II stopnia, 2 dyplomy III stopnia. Relację z wydarzenia można obejrzeć na kanale Youtube „Sudeckiej ostoi”:

 

Posiedzenie Zarządu Głównego

4 stycznia, odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. Na posiedzeniu tym rozpatrzono kilka odwołań członków Zrzeszenia od uchwał Zarządów Okręgowych w Koszalinie, Zielonej Górze, Piotrkowie Trybunalskim, Elblągu oraz w Radomiu. Omówiono szereg spraw bieżących dotyczących między innymi: powołania nowego członka Zarządu Okręgowego w Koszalinie, wyznaczenia terminu drugiego przetargu na chłodnie nabywane w ramach realizacji projektu z dofinansowaniem z NFOŚiGW. Zarząd Główny PZŁ w dniu 4 stycznia podjął łącznie 10 uchwał.

Najważniejsze tematy

Dzierżawa obwodów łowieckich jest tematem priorytetowym. Licznych odpowiedzi na zapytania kół łowieckich w tym temacie udziela Wydział Kontroli Szkoleń i Audytu Wewnętrznego. Z kolei Wydział Hodowli opiniuje podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie w porozumieniu z kołami łowieckimi zgłaszającymi uwagi do projektu uchwały w tej sprawie. Dodatkowo koordynowane są działania w ramach ogólnopolskiego skoordynowanego programu zwalczania ASF, opracowywane cenniki sprzedaży polowań w OHZ PZŁ myśliwym zagranicznym, sprzedaż polowań w OHZ PZŁ myśliwym krajowym i w hodowli zamkniętej oraz rozpatrywane są skargi dotyczące nieprawidłowości w procesie szacowania i wypłaty szkód łowieckich.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp