Najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia (2-9 stycznia)

Najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia (2-9 stycznia)

Zaangażowanie myśliwych w walkę z ASF nie słabnie W zeszłym tygodniu Zarząd Główny podsumował drugi miesiąc działania „Ogólnokrajowego skoordynowanego programu zwalczania ASF poprzez odstrzał, poszukiwanie padłych dzików i ich szczątków w ramach polowań zbiorowych”. Okazuje się, że mimo przerwy świątecznej…