Zmiany w Rozporządzeniu MRiRW
fot. Andrzej Wierzbieniec

Zmiany w Rozporządzeniu MRiRW

Drodzy Myśliwi,

22 lutego weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia w 2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”.

ZG PZŁ uprzejmie prosi o zapoznanie się z dokumentem.