Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Zjazd Członków Klubu Posokowców PZŁ

Zarząd Klubu Posokowców PZŁ zwołuje na 26-28 kwietnia (piątek + sobota + niedziela) 2024 roku, Zjazd członków klubu, który odbędzie się w „Zamku Bożejów”, adres: Bożejów 6, 46-030 Radomierowice, k/Kluczborka. W sobotę 27 kwietnia o godzinie 1200, na terenie „Zamku Bożejów” odbędzie się Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Klubu Posokowców PZŁ.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Prezesa Klubu.
 2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza.
 3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu za 2023 rok.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu i wniosek w sprawie absolutorium dla Zarządu.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Zatwierdzenie sprawozdań oraz jawne głosowanie nad wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom zarządu klubu.
 10. Omówienie planów Klubu na 2024 rok.
 11. Dyskusja i wolne wnioski.
 12. Podjęcie uchwał, głosowanie nad wnioskami.
 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Klubu Posokowców PZŁ

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱

Strategia dla Łowiectwa