Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zapraszamy do wzięcia udziału w zawodach!

Komisja Kynologiczna przy PZŁ ZO w Pile serdecznie zaprasza na IV Krajowy Konkurs Pracy Tropowców o Puchar Łowczego Okręgowego w Pile oraz IV Krajowy Konkurs Pracy Posokowców o Puchar Łowczego Okręgowego w Koszalinie.

Miejsce: Manowo – Strzelnica Myśliwska / koło Koszalina, woj. zachodniopomorskie.
Data: 8 maja 2022r. (niedziela)
Ilość miejsc ograniczona:
– w tropowcach do 12 psów,
– w posokowcach do 3 psów

(Ilość miejsc może ulec zmianie – pod warunkiem udostępnienia nam terenu leśnego po założenie dodatkowych ścieżek).

Opłaty za zgłoszenie psa:
– tropowce gdzie właściciel jest członkiem PZŁ wynosi: 150,00 zł za każdego zgłoszonego psa ( członkowie PZŁ ZO w Pile i w Koszalinie wynosi: 100zł za każdego zgłoszonego psa ),
– tropowce gdzie właściciel nie jest członkiem PZŁ wynosi 184,50 zł za każdego zgłoszonego psa,
– posokowce gdzie właściciel jest członkiem PZŁ wynosi: 200,00 zł za każdego zgłoszonego psa ( członkowie PZŁ ZO w Pile i w Koszalinie wynosi: 150,00 zł za każdego zgłoszonego psa),
– posokowce gdzie właściciel nie jest członkiem PZŁ wynosi: 246,00 zł za każdego zgłoszonego psa.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mail: kynologia-zopila@o2.pl

Dane dokonania opłaty za zgłoszenie psa:
PZŁ ZO w Pile
ul. Kalina 12
64-920 PIŁA
nr konta: 72 1020 3844 0000 1002 0057 9094
W tytule przelewu prosimy o wpisanie: „IV KKPTIP – imię i przydomek psa lub psów”

Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać:
– zgłoszenie psa (na jaką imprezę) – godnie z wzorem PZŁ,
– czytelna kopia rodowodu FCI psa lub czytelna kopia metryki psa wraz z numerem rejestracyjnym,
– kopia legitymacji ZKwP z widocznymi danymi właściciela/li psa oraz opłatą za bieżący rok lub potwierdzenie opłaconej składki za rok 2022,
– kopia legitymacji ZKwP z widocznymi danymi przewodnika psa oraz opłatą za bieżący rok (jeśli właściciel i przewodnik to ta sama osoba to nie dotyczy) lub potwierdzenie opłaconej składki za rok 2022,
– kopia legitymacji z PZŁ z widocznymi danymi właściciela/li psa oraz opłatą za bieżący rok.
– opłacone zgłoszenie psa (potwierdzenie do wglądu na życzenie organizatora),
– oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów wyżej wymienionych konkursów.

Z powodu małej ilością miejsc na oba konkursy przyjmujemy następującą zasadę przyjmowania zgłoszeń:
– po pierwsze decyduje data przesłania poprawnego zgłoszenia,
– jako drugi czynnik będzie brana data przyjęcia przelewu opłaty za psa.
Zgłoszenia nie opłacone lub zgłoszenia niekompletnie czy zgłoszenia nie czytelne nie będą brane pod uwagę przy przyjmowaniu psów.

Na zgłoszenia Komisja Kynologiczna ZO Piła czeka do 30.04.2022r. Po tym terminie nie będzie możliwości wycofania psa.
Skład sędziowski:
– Andrzej Czesnowski – Polska – ( sędzia główny obu konkursów ),
– Anna Jedlińska,
– Marek Frąszczak – Polska,
– Andrzej Jakubowski,
– Janusz Jedliński.
Skład sędziowski może zostać rozszerzony o kolejnych sędziów.
Pytania w sprawie konkursów prosimy kierować pod adres mail: kynologia-zopila@o2.pl

Zapraszamy
Darzbór
Komisja Kynologiczna przy PZŁ ZO w Pile

Udostępnij
Twitter
WhatsApp