Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Poznaj szczegóły!

„Legenda św. Huberta” to tytuł konkursu na komiks organizowanego przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie przy wsparciu Chełmskiego Domu Kultury w Chełmie i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Patronem konkursu jest Kapelan Krajowy PZŁ ks. Sylwester Dziedzic, a patronem medialnym miesięcznik „Łowiec Polski”.

Celem konkursu jest – popularyzacja i krzewienie kultu św. Huberta oraz stworzenie wersji komiksowej legendy św. Huberta. W konkursie może brać udział każdy, kto zapoznał się z jego regulaminem i akceptuje jego postanowienia. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej okręgu, a najlepszy komiks opublikowany na łamach „Łowca Polskiego”.

REGULAMIN KONKURSU

ZGODA RODZICÓW

Udostępnij
Twitter
WhatsApp