Ważne decyzje Ministra Klimatu!

W dniu 5. lutego br. Minister Klimatu wydał decyzję o uchyleniu uchwał NRŁ z dnia 4 września 2019 r., w sprawie odwołania Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej w osobach Przewodniczącego Rafała Malca i wiceprzewodniczących: Kol. Kol.: Radosława Cywińskiego, Andrzeja Hinca, Antoniego Przybylskiego oraz Andrzeja Skibińskiego.

W uzasadnieniu podniesiono dwie niezależne od siebie przyczyny. Po pierwsze, uchwały podjęte zostały w następstwie nieudzielenia Prezydium Rady wotum zaufania, która to instytucja nie znajduje odzwierciedlenia w statucie PZŁ; po drugie – obecny Statut PZŁ nie przewiduje możliwości odwołania Prezydium NRŁ. W świetle obowiązującego prawa Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej z Prezesem Rafałem Malcem piastuje w dalszym ciągu swe obowiązki.

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp