Rozporządzenie MRiRW w sprawie zasad bioasekuracji

Rozporządzenie MRiRW w sprawie zasad bioasekuracji

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

z dniem 1 lutego wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik.

Zapoznajcie się i przestrzegajcie. Darz Bór!

DOKUMENT DO WGLĄDU I POBRANIA