Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Ważna informacja w sprawie EKEP

Zarząd Główny PZŁ informuje, że w dniu 6 kwietnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII Własności Intelektualnej (sprawa XXII GWo 159/23) zobowiązał TORN sp. z o.o. do aby w terminie 3 dni wypowiedział się co do wskazanej Sądowi przez Polski Związek Łowiecki kwestii niezastosowania się przez TORN sp. z o.o. do postanowienia tego Sądu z dnia 30 marca 2023 r. o udzieleniu zabezpieczenia. Sąd zakreślił spółce TORN niezwykle ostry rygor pominięcia dowodów i twierdzeń w razie niedopełnienia tego terminu.

W postanowieniu z dnia 30 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zabezpieczył [cyt.] roszczenie Polskiego Związku Łowieckiego z siedzibą w Warszawie z tytułu licencji niewyłącznej na korzystanie z oprogramowania (aplikacji) pt.: „Elektroniczna Książka Ewidencji Polowań EKEP”, nieobjętego umową nr 2/I/2012 zawartą między stronami w dniu 7 maja 2012 r., do czasu wypowiedzenia umowy zawartej w formie dowolnej w 2015 r., w której okres wypowiedzenia nie został uregulowany lecz wynika z, odpowiadającego słusznym względom w zakresie relacji gospodarczych, czasu na poszukiwanie nowego administratora i dostawcy oprogramowania, poprzez nakazanie TORN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie utrzymywania na dotychczasowych zasadach i warunkach przez okres do dnia 31 maja 2023 r. pełnej funkcjonalności oprogramowania (aplikacji) pt.: „Elektroniczna Książka Ewidencji Polowań EKEP”, która może być użytkowana z systemem informatycznym pt. ”System dla Kół Łowieckich. Mimo treści postanowienia sądowego TORN sp. z o.o. nie zastosował się do niego, czego skutkiem jest brak możliwości dokonywania wpisów na polowania indywidualne.

Zarząd Główny traktuje jako absolutny priorytet rozwiązanie problemu spowodowanego, co należy stanowczo podkreślić, całkowicie bezprawnym działaniem TORN sp. z o.o. i jej zarządu.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱

Strategia dla Łowiectwa