Stan wyjątkowy. Wyłączenie możliwości polowań!

W związku z wprowadzeniem na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1612) stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego wykluczona jest możliwość prowadzenia na tym obszarze polowań.

Wynika to z przepisu § 2 pkt 6 przywołanego rozporządzenia, zgodnie z którym  w czasie obowiązywania stanu wyjątkowego ogranicza się prawo do posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni poprzez wprowadzenie zakazu ich noszenia na obszarze objętym stanem wyjątkowym. Stan wyjątkowy ma obowiązywać do dnia 2 października 2021 r.

Objęcie broni palnej myśliwskiej oraz amunicji do niej zakazem noszenia na obszarze stanu wyjątkowego nie było konsultowane z Polskim Związkiem Łowieckim.

Wykaz miejscowości na których obowiązuje stan wyjątkowy zawiera załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego (dziennikustaw.gov.pl)).

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp