Spotkanie z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia Myślistwa Łuczniczego

Łowczy Krajowy Paweł Lisiak w biurze ZG PZŁ spotkał się z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia Myślistwa Łuczniczego (Polish Bowhunting Association – PBA) wiceprezesem PSMŁ Kol. Markiem Handzlikiem oraz Kol. ks. Tomaszem Nogajem (Kapelanem PSMŁ). Przewodniczący ZG PZŁ zaznaczył, że Zarząd Główny PZŁ w lutym br. skierował pisemną rekomendację do p. Edwarda Siarki, Pełnomocnika Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa, o rozważenie przez resort środowiska możliwości włączenia deklarowanej współpracy z PSMŁ do redukcji populacji zwierzyny, szczególnie dzików.

W spotkaniu o charakterze roboczym uczestniczył również Kol. Jarosław Kuczaj, wiceprezydent FACE, członek ZG PZŁ. Przedstawił dotychczasowe działania w zakresie możliwości wykorzystania myśliwskiego łuku bloczkowego jako dodatkowego narzędzia w przeciwdziałaniu zagrożeniu epizootycznemu ASF, szczególnie w miejscach zurbanizowanych, gdzie spokój i bezpieczeństwo publiczne mają szczególne znaczenie. Jak podkreślił, pisemne rekomendacje Europejskiej Federacji Organizacji Łowieckich na Rzecz Łowiectwa i Zachowania Przyrody (FACE) oraz Europejskiej Federacji Myślistwa Łuczniczego (EBF) trafiły do resortu środowiska oraz rolnictwa, a także do Głównego Lekarza Weterynarii. Ponadto Kol. Kuczaj przypomniał o ważnym stanowisku FACE dotyczącym myślistwa łuczniczego przyjętego na Ogólnym Zgromadzeniu Federacji w 2020 roku, które podkreśla brak unijnych przeciwskazań do wykorzystania tego narzędzia w zarządzaniu zasobami przyrody https://www.face.eu/wp-content/uploads/2020/09/EN-FACE-position-on-bow-hunting.pdf.

Dyskutowano również na temat prowadzenia badań naukowych, jako jednego z celów ustawowych ośrodków hodowli zwierzyny – wyłączonych z wydzierżawienia na mocy decyzji ministra właściwego ds. środowiska. Łowczy Krajowy zwrócił uwagę na wiele pozytywnych aspektów wynikających z polowania z łukiem, o których osobiście dowiedział się podczas szkolenia IBEP (International Bowhunter Education Program). Na szczególną uwagę zasługuje jakość pozyskanego w ten sposób mięsa, które jest kluczowe w dobie poszukiwania produktów najwyższej jakości.

Przedstawiciele PSMŁ opowiedzieli o swoich doświadczeniach z odbytych myśliwskich zagranicznych podróży, wskazując również na wielkie zainteresowanie europejskich myśliwych polowaniem w Polsce, co realnie może wpłynąć na budżet OHZ-ów.

Przewodniczący Zarządu Głównego PZŁ zadeklarował kontynuowanie współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Myślistwa Łuczniczego, poprzez przedstawiciela ZG PZŁ Kol. Kuczaja.

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp