Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Spotkanie robocze kierowników OHZ z łowczym krajowym

11 kwietnia w siedzibie ZG PZŁ w Warszawie odbyło się spotkanie robocze kierowników OHZ ZG PZŁ z łowczym krajowym Pawłem Lisiakiem oraz pracownikami Wydziału Hodowli, Kynologii Łowieckiej i Sokolnictwa. Rozmawiano o restrukturyzacji OHZ ZG PZŁ, problemach pojawiających się w funkcjonowaniu poszczególnych ośrodków i sposobach ich rozwiązania. Nakreślono też kierunki rozwoju poszczególnych OHZ. Dodatkowo pełnomocnik ds. systemu KŁ PZŁ Andrzej Kasperkiewicz omówił funkcjonalność systemu KŁ PZŁ w odniesieniu do zadań realizowanych w OHZ ZG PZŁ. Rozmawiano też nad założeniami systemu cyklicznej sprawozdawczości oraz monitorowania bieżącej działalności OHZ ZG PZŁ w oparciu o system KŁ PZŁ. Ponadto omówiono zasady współpracy z biurami polowań i dyskutowano na temat możliwości wprowadzenia mechanizmu sprzedaży i rezerwowania imprez dewizowych oraz krajowych w OHZ.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp