Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia

Posiedzenie ZG PZŁ

Dnia 7 kwietnia odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. Rozpatrzono kilka odwołań członków Zrzeszenia od uchwał Zarządów Okręgowych w Koninie, Elblągu, Gdańsku oraz w Bydgoszczy. Omówiono szereg spraw bieżących dotyczących między innymi: objęcia patronatem honorowym inicjatyw mających na celu promowanie wśród społeczeństwa dziczyzny poprzez zwracanie uwagi przede wszystkim na jej walory zdrowotne i smakowe oraz wartości odżywcze. Ponadto Zarząd Główny PZŁ powołał nowych członków Zarządów Okręgowych w Skierniewicach oraz w Bydgoszczy.

 Spotkanie członków FACE w Warszawie

W dniach 5-6 kwietnia miało miejsce spotkanie członków FACE w Warszawie. Polski Związek Łowiecki reprezentował w tym wydarzeniu Zarząd Główny. Najważniejszą częścią dwudniowego spotkania była konferencja pt. „Zapewnić silną przyszłość łowiectwu”, podczas której poszczególne kraje wymieniały się doświadczeniami z zakresu promocji łowiectwa, ochrony wizerunku myśliwego i obrony praw myśliwych.

Na spotkaniu FACE obecny był przedstawiciel CIC Tamas Marghecu, z którym Zarząd Główny podjął rozmowy odnośnie powrotu Polski do członkostwa CIC.

ZOBACZ RELACJĘ Z KONFERENCJI

Inauguracja akcji sadzenia drzew i krzewów owocowych

W sobotę 9 kwietnia w Chwaliszewie w powiecie krotoszyńskim woj. wielkopolskiego Zarząd Główny zainaugurował akcję sadzenia drzew i krzewów owocowych pod hasłem 100 tys. drzew na 100-lecie PZŁ. Wraz z przedstawicielami 10 powiatowych kół łowieckich posadzono ponad 5 tys. sztuk. Zasadzone drzewka posłużą jako ostoja zwierzyny zwłaszcza na terenach śródpolnych oraz powstrzymają erozję gleby na wielkoobszarowych monokulturach.  Akcja ma też na celu pomoc w zachowaniu bioróżnorodności zwłaszcza pod kątem wzbogacenia dzierżawionych obwodów łowieckich w gatunki chronione, zwierzynę drobną, ptaki śpiewające czy zapylacze. Relacja z wydarzenia będzie dostępna w naszym mediach w najbliższą sobotę.

Spotkanie z myśliwymi z powiatu krotoszyńskiego

W piątek 8 kwietnia Zarząd Główny oraz przedstawiciel Naczelnej Rady Łowieckiej z okręgu kaliskiego Jacek Bąkowski spotkali się z myśliwymi z powiatu krotoszyńskiego. Spotkanie służyło omówieniu bieżącej sytuacji w Polskim Związku Łowieckim oraz poznaniu problemów i oczekiwań lokalnych myśliwych.

 

Spotkanie z łowczymi okręgowymi w Ciechanowie

4 kwietnia w ZO Ciechanów w ramach przeprowadzenia rozmów rocznych łowczy krajowy Paweł Lisiak spotkał się z łowczymi z okręgów: ciechanowskiego, toruńskiego, włocławskiego, konińskiego i płockiego. Omówiono m.in. wykonanie planu działalności oraz budżetu okręgów. Nakreślono też zadania na rok bieżący.

Posiedzenie Głównego Sądu Łowieckiego

6 kwietnia odbyło się posiedzenie Głównego Sądu Łowieckiego, łącznie rozpoznano pięć spraw z odwołań obwinionych i okręgowego rzecznika dyscyplinarnego. Sprawy dotyczyły okręgów toruńskiego, słupskiego, chełmskiego i zielonogórskiego (dwie). W czterech przypadkach GSŁ wyrok utrzymał w mocy, natomiast w jednej sprawie zapadło orzeczenie uniewinniające.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp