Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

PRZEKAŻ NAM 1 PROC. PODATKU

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalność organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest wspieranie działań Polskiego Związku Łowieckiego w zakresie hodowli i reintrodukcji zwierząt dziko żyjących, w szczególności gatunków, których liczebność wykazuje tendencję spadkową jak również tych, które w przeszłości były zaliczane do zwierzyny łownej a obecnie są objęte ochroną gatunkową. Działania Fundacji mają na uwadze konieczność zachowania, dla dobra ogółu społeczności, bioróżnorodności środowiska naturalnego i racjonalną gospodarkę jego zasobami, w tym w szczególności w zakresie gospodarki łowieckiej. Nadrzędnym celem Fundacji jest zachowanie w jak najlepszym stanie gatunków zwierząt dziko żyjących ku pożytkowi przyszłych pokoleń i dla podtrzymania wielowiekowej tradycji ojczystego łowiectwa.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000319773
  • Telefon: 225565526
  • Adres: UL. NOWY ŚWIAT 35, 00-029 WARSZAWA

Udostępnij
Twitter
WhatsApp