Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Polski Związek Łowiecki wzywa do sprostowania nieprawdziwych informacji

20 stycznia 2021 r. na zlecenie Urzędu Miasta Jaworzno miał miejsce odstrzał redukcyjny dzików w Jaworznie. W związku z tym wydarzeniem w mediach pojawiły się nieprawdziwe informacje, jakoby ów odstrzał był polowaniem. Odstrzałem redukcyjnym dzików zajęła się prywatna firma, działająca z upoważnienia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaworznie, o czym pisaliśmy w oświadczeniu wydanym przez Zarząd Okręgowy w Katowicach.

Polski Związek Łowiecki jako ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych, zwróciła się na podstawie art. 31a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe do redaktorów naczelnych właściwych dzienników lub czasopism z prośbą o sprostowanie artykułów, zawierających kłamliwe informacje związane z odstrzałem redukcyjnym w Jaworznie (skany sprostowań publikujemy poniżej).

SKANY WEZWANIA DO SPROSTOWANIA

Sprostowania zostały skierowane do redaktorów naczelnych w terminie 21 dni od dnia opublikowania materiału prasowego. Następnie właściwy redaktor naczelny jest zobowiązany do opublikowania sprostowania zgodnie z art. 32 prawa prasowego lub odmowy sprostowania, którą musi przekazać wnioskodawcy nie później niż 7 dni od dnia otrzymania wniosku o sprostowanie. W przypadku odmowy sprostowania Polski Związek Łowiecki zgodnie z art. 33 ust. 4 prawa prasowego może dokonać poprawy sprostowania, zgodnie ze wskazaniami redaktora naczelnego. Jeżeli redaktor naczelny odmówi opublikowania sprostowania albo sprostowanie nie ukaże się w odpowiednim terminie, Polski Związek Łowiecki wystąpi z powództwem przeciwko właściwemu redaktorowi naczelnemu zgodnie z art. 39 i 52 prawa prasowego.

Przedstawianie nieprawdy i próby zdyskredytowania członków Polskiego Związku Łowieckiego przez niektóre media i środowiska antyłowieckie nie mogą mieć miejsca.  Wszelkie tego typu działania nie pozostaną bez naszej odpowiedzi również w przyszłości. Natomiast już wkrótce zaprezentujemy pierwsze efekty naszych starań na tym polu.

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱

Strategia dla Łowiectwa