Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Oświadczenie w sprawie materiałów ukazanych w magazynie „Super Wizjer” na antenie stacji telewizyjnej TVN i na platformie TVN Player

Polskie środowisko łowieckie stanowczo potępia działania członka Naczelnej Rady Łowieckiej Pawła P., przedstawione w magazynie „Super Wizjer”.

Niegodziwości, jakich dopuszczał się członek Naczelnej Rady Łowieckiej Paweł P., godzą w dobre imię polskiego myśliwego, który, wypełniając zapisy obowiązującego prawa, stoi na straży polskiej przyrody, będącej dobrem nas wszystkich.

Członek NRŁ Paweł P. złamał fundamentalne dla naszego środowiska zasady etyki i tradycji łowieckiej, wypracowywane przez całe pokolenia polskich myśliwych, i przestrzegane przez członków naszej organizacji.

Pokazane w materiale TVN zachowania członka Naczelnej Rady Łowieckiej Pawła P. oraz współdziałających z nim osób łamią zasady współżycia społecznego, stoją w sprzeczności z zapisami ustawy o ochronie zwierząt, jak również z przepisami ustawy prawo łowieckie. Budzą oburzenie wszystkich tych, którzy za swego patrona obrali świętego Huberta.

Czyny przedstawione w materiale TVN są tym bardziej bulwersujące, że dopuściła się ich osoba pełniąca niegdyś jedną z najważniejszych funkcji w Polskim Związku Łowieckim. Paweł P. był bowiem prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej, organu wyłanianego przez myśliwych w demokratycznych wyborach, i wciąż niestety pozostaje jej członkiem, pomimo wątpliwości związanych z prawidłowością jego wyboru. Podkreślmy, że minister Edward Siarka, pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa oraz Zarząd Główny PZŁ, zwracali uwagę na tę kwestię. Pomimo tego Naczelna Rada Łowiecka nie uchyliła nieprawidłowej uchwały o wyborze Pawła P.

Pod koniec stycznia redaktor redakcji Superwizjera skontaktował się w sprawie zgromadzonego materiału z Łowczym Krajowym Pawłem Lisiakiem prosząc o zajęcie stanowiska, które zostało  mu przedstawione.

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego już przed emisją materiałów TVN rozpoczął współpracę z organami ścigania w miejscu, gdzie było wykonywane polowanie, i niezwłocznie zawnioskował o wszczęcie wewnątrzorganizacyjnego postępowanie dyscyplinarnego przeciwko członkowi NRŁ Pawłowi P.

Uchwałą z dnia 24 stycznia 2023 r. nr 28/2023 ZG PZŁ jednoznacznie potępił działania Pawła P.  i wezwał NRŁ do stanowczej reakcji w tej sprawie. Bowiem zdaniem Zarządu Głównego PZŁ jedyną słuszną reakcją właściwych organów Zrzeszenia winno być bezwzględne wykluczenie takich osób z szeregów członków Zrzeszenia.

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego

 

 

 

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱