Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Stanowisko ZG PZŁ

Zarząd Główny PZŁ, na swym posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2023 r. podjął uchwałę nr 28/2023 w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie materiałów przedstawionych na XXIII posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 18 stycznia 2023 r.

Poniżej przedstawiamy jej treść:

„Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego działając na podstawie § 86 ust. 2 pkt 3) lit. c) i pkt 25 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, stanowiącego załącznik do uchwały XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 16 lutego 2019 r. 

wobec ujawnionych na XXIII posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 18 stycznia 2023 r. okoliczności dotyczących nagannego wykonywania polowania przez jednego z jej członków

postanawia

wyrazić stanowisko Zarządu Głównego jak w poniższym uzasadnieniu

Uzasadnienie

W związku z informacjami ujawnionymi w dniu 18 stycznia 2023 roku podczas XXIII posiedzenia Naczelnej Rady Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego oraz materiałami otrzymanymi z redakcji Super Wizjera TVN w dniu 23 stycznia 2023 r. dotyczącymi Pawła Piątkiewicza – członka Naczelnej Rady Łowieckiej, Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego wyraża kategoryczne potępienie zachowań przedstawionych w otrzymanych materiałach. 

Mając na uwadze dobro Zrzeszenia Zarząd Główny bezzwłocznie po otrzymaniu pierwszych sygnałów w tej sprawie zwrócił się do Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego o pilne podjęcie działań zmierzających do natychmiastowego wyeliminowania z grona polskich myśliwych osób, których haniebne zachowanie, narażające na szwank dobre imię polskich myśliwych, jest utrwalone w przekazanych materiałach filmowych. Dotyczy to wszystkich współdziałających w przedstawionym materiale, którzy swoim postępowaniem przekroczyli granicę wrażliwości moralnej wobec zwierząt. 

Zarząd Główny, który kieruje życiem Zrzeszenia i podejmuje w tym zakresie decyzje, uwzględniając wartości wynikające z zasad etyki, stwierdza, że ujawnione bezprawne zachowania  stawiają wszystkie jego organy przed najpoważniejszym od lat sprawdzianem ich determinacji w dążeniu do eliminowania ze Zrzeszenia osób moralnie zepsutych, których zachowania są bulwersujące, nieakceptowalne, tak wobec zasad etyki łowieckiej, jak i wobec powszechnie akceptowanych wartości. W myśliwskich szeregach nie ma miejsca dla osób, które swoim postępowaniem powodują, że społeczeństwo negatywnie ocenia całe nasze środowisko przez pryzmat, niegodnego i haniebnego zachowania jednostek. 

Zarząd Główny ma świadomość tego, że ocena społeczna zachowań myśliwych i reakcja Polskiego Związku Łowieckiego na ujawniane wynaturzenia oraz patologiczne zachowania członków Zrzeszenia będzie miała znaczący wpływ na dalsze funkcjonowanie Związku, w tym na przyjmowane rozwiązania prawne, które będą kreować przyszłość Polskiego Związku Łowieckiego. Tym samym niemożliwym do zaakceptowania jest brak stanowczej reakcji Naczelnej Rady Łowieckiej na ujawnione patologiczne zachowania osoby, która jest jej członkiem.”

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱