OHZ PZŁ zapraszają na polowanie

OHZ PZŁ zapraszają na polowanie

Ośrodki Hodowli Zwierzyny Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego zapraszają myśliwych na polowanie na zwierzynę grubą i drobną. W sprawach aktualnej oferty oraz warunków polowania należy kontaktować się bezpośrednio z kierownikami OHZ. Adresy Ośrodków Hodowli Zwierzyny znajdują się  w zakładce OHZ