Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia

Posiedzenie Zarządu Głównego

W minionym tygodniu odbyły się dwa posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. Na pierwszym z nich, w dniu 10 maja zatwierdzono Regulamin Ligi Strzeleckiej. Natomiast na posiedzeniu w dniu 12 maja rozpatrzono odwołania członków Zrzeszenia od uchwał Zarządów Okręgowych w Koszalinie i w Siedlcach oraz omówiono szereg spraw bieżących.

Nominacja do nagrody „Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022”

Dnia 9 maja br. Polski Związek Łowiecki otrzymał nominację do wyróżnienia „Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022”. Odznaczenie to jest nagrodą w ogólnopolskim medialnym programie promocyjnym prowadzonym przez redakcję „Monitora Rynkowego” – niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z „Dziennikiem Gazetą Prawną” i „Monitorem Biznesu” oraz „Rzeczpospolitą”. Pretendowanie do tak prestiżowego wyróżnienia jest niezwykle ważne. Uhonorowanie naszego Związku niniejszym tytułem byłoby uwieńczeniem i uwierzytelnieniem wielu działań proekologicznych i prospołecznych podejmowanych przez myśliwych na przestrzeni wielu lat. Zarząd Główny mając na uwadze oczekiwania społeczne dostrzega potrzebę zintensyfikowania podejmowanych przez Związek tego typu działań. Obecnie trwają prace nad reaktywacją niegdyś cieszącego się dużym powodzeniem nie tylko wśród myśliwych i sympatyków łowiectwa, ale również wśród społeczeństwa programu, którego głównym założeniem było odtwarzanie remiz śródpolnych. Zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne spełniają bardzo ważną rolę w ekosystemach polnych. Zwiększają bazę żerową zwierząt oraz stanowią schronienie dla ptaków oraz małych ssaków. Mając na uwadze powyższe członkowie Zarządu Głównego omówili szereg spraw związanych z organizacją przedmiotowego przedsięwzięcia. Szczegóły dotyczące podjętych decyzji już wkrótce zostaną przedstawione na stronie ZG PZŁ oraz w naszych social mediach. Zachęcamy więc do śledzenia naszych mediów na bieżąco.

Współpraca z KRIR

Kolejną istotną sprawą jaką poruszono na czwartkowym posiedzeniu Zarządy Głównego było zagadnienie dotyczące szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzynę łowną w płodach i uprawach rolnych. W chwili obecnej trwają rozmowy nad zintensyfikowaniem współpracy Polskiego Związku Łowieckiego z Krajową Radą Izb Rolniczych. Głównym celem współpracy będzie minimalizowanie prawdopodobieństwa powstawania konfliktów pomiędzy rolnikami a myśliwymi wynikającymi z szacowania szkód łowieckich oraz wypłacanych z tego tytułu odszkodowań. Zagadnienie to jest szczególnie istotne z punktu widzenia znaczącego wzrostu cen płodów rolnych.

Nowy przedstawiciel PZŁ w FACE 

Posiedzenie Zarządu Głównego 12 maja zakończono podejmując decyzję o wyznaczeniu nowego przedstawiciela Polskiego Związku Łowieckiego do FACE. Na stanowisko to został powołany Kol. Piotr Kowalski.

W dniu 12 maja br. Zarząd podjął łącznie siedem uchwał.

Kontrola NRŁ

W ubiegłym tygodniu Komisja Kontroli Naczelnej Rady Łowieckiej dokonała kontroli działalności Zarządu Głównego za 2020 r.

Wernisaż wystawy „Od stu lat służymy lasom i ludziom”
12 maja w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej odbył się wernisaż wystawy Lasów Państwowych „Od stu lat służymy lasom i ludziom”. W wydarzeniu udział wziął Łowczy Krajowy Paweł Lisiak. Wśród zaproszonych gości byli też m.in. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, Minister Piotr Ćwik, Minister Michał Woś, Minister Małgorzata Golińska, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Józef Kubica. Sejmowa wystawa stanowiła podsumowanie osiągnięć wielu pokoleń leśników i wstęp do obchodów jubileuszu stulecia Lasów Państwowych. 
Udostępnij
Twitter
WhatsApp