Najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia

Posiedzenie Zarządu Głównego

W minionym tygodniu, dnia 6 maja, odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. Na posiedzeniu tym omówiono szereg spraw bieżących. Dnia 21 maja br. odbędzie się współorganizowany miedzy innymi przez Polski Związek Łowiecki oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe „XXVIII Wielkopolski Festiwal Kultury Łowieckiej i Edukacji Ekologicznej w Goraju”. Ten cyklicznie organizowany festiwal cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem myśliwych, sympatyków łowiectwa oraz ludzi, dla których życie w zgodzie z naturą jest niezwykle ważne. W ramach imprezy odbędą się między innymi Mistrzostwa Polski w Wabieniu Jeleni organizowane przez Klub Wabiarzy Jeleni PZŁ. Członkowie Zarządu Głównego widzą duży potencjał przedmiotowej imprezy, który może przyczynić się do promocji łowiectwa i poprawy wizerunku myśliwego wśród społeczeństwa.

W następnej kolejności Zarząd Główny PZŁ skupił się na zagadnieniach dotyczących współpracy Zarządu Okręgowego w Słupsku z Akademią Pomorską. Nadrzędnym celem przedmiotowej współpracy będzie realizacja przez obydwie strony wspólnych celów ustawowych w zakresie szeroko rozumianej ochrony przyrody oraz bioróżnorodności środowiska naturalnego poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć o charakterze naukowym, kulturowym oraz społecznym. Członkowie Zarządu Głównego upoważnili ŁO ze Słupska Kol. Michała Pobiedzińskiego do zawarcia porozumienia z Akademią Pomorską w Słupsku. Porozumienie to szczegółowo określa przedmiot obustronnej współpracy. Posiedzenie Zarządu zakończono podejmując decyzję o wydaniu trzech kolejnych legitymacji JUNIOR PZŁ. Na posiedzeniu, w dniu 6 maja, Zarząd podjął łącznie trzy uchwały oraz trzy zarządzenia.

Subdomena „Hejtstop”

W zeszłym tygodniu uruchomiliśmy subdomenę  „hejtstop”, dzięki której każdy myśliwy lub stażysta może zgłosić następujące zdarzenia:

  • hejt,
  • utrudnianie wykonywania polowania,
  • groźby karalne,
  • niszczenie urządzeń łowieckich

Hejtstop to projekt rozpoczęty przez Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego. Jego celem jest monitorowanie zjawiska mowy nienawiści oraz przestępstw dokonywanych wobec myśliwych. W ramach projektu Zarząd Główny PZŁ uzyska kompleksową wiedzę, dzięki której będzie mógł podejmować decyzje związane z budowaniem wizerunku, podejmowania czynności cywilno-prawnych oraz karnych wobec osób dopuszczających się wykroczeń wobec myśliwych.

Aby oferowane przez Zarząd Główny narzędzie spełniało swoją rolę rekomendujemy zgłaszanie każdego tego typu zdarzenia w subdomenie za pomocą dedykowanego formularza:

HEJTSTOP

Posiedzenie Prezydium NRŁ

5 maja zebrało się prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej w składzie:

  • prezes NRŁ Rafał Malec
  • wiceprezes Andrzej Hinc
  • wiceprezes Antonii Przybylski
  • wiceprezes Radosław Cywiński
  • wiceprezes Andrzej Skibiński

W spotkaniu uczestniczył łowczy krajowy Paweł Lisiak. Omówiono bieżącą działalność Związku, nakreślono wspólne kierunki rozwoju i dalszych aktywności. Prezydium wyznaczyło termin najbliższego posiedzenia NRŁ na dzień 19 maja.

Zapytanie ofertowe 

6 maja wykonując uchwałę Naczelnej Rady Łowieckiej nr 405/2021 Zarząd Główny wystosował zapytanie ofertowe do agencji PR w zakresie przeprowadzenia kampanii reklamowej „Kształtowanie pozytywnego wizerunku łowiectwa”.

ZOBACZ OFERTĘ

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp