Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia

Posiedzenie Zarządu Głównego

Dnia 14 kwietnia, odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. Na posiedzeniu tym rozpatrzono odwołania członków Zrzeszenia od uchwał Zarządów Okręgowych w Piotrkowie Trybunalskim oraz w Suwałkach. Omówiono szereg spraw bieżących, podęto łącznie 7 uchwał i jedno zarządzenie.

Spotkanie wielkanocne 

13 kwietnia w siedzibie Zarządu Głównego odbyło się spotkanie wielkanocne Zarządu Głównego z zaproszonymi gośćmi i pracownikami biura. W spotkaniu miał uczestniczyć minister Edward Siarka, ale z uwagi na zachowanie prezesa NRŁ Pawła Piątkiewicza i grupy towarzyszących mu myśliwych minister zrezygnował z obecności. Wśród pozostałych gości znaleźli się przedstawiciele Lasów Państwowych, od lat aktywnie wspierająca myśliwych europoseł Andżelika Możdżanowska oraz poseł Katarzyna Sójka.

Powołanie łowczej okręgowej w Opolu

14 kwietnia łowczy krajowy Paweł Lisiak powołał na stanowisko łowczego okręgowego w Opolu Dominikę Bernacką-Adamczyk. Ukończyła Wydział Nauk Społecznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w zakresie administracji krajowej i europejskiej oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Zarządzanie projektami UE w zakresie funduszy strukturalnych, zamówień publicznych oraz procedur przetargowych. Koleżanka Bernacka – Adamczyk jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego od 2001 roku, posiada uprawnienia podstawowe i selekcjonerskie. Aktywnie działa w Kole Łowieckim „Brzezina” Opole.

Pani Dominika Bernacka-Adamczyk posiada wysokie osiągnięcia w strzelectwie myśliwskim. Jest vice mistrzynią Polski Kobiet w Sześcioboju Myśliwskim i Mistrzynią Polski Kobiet w Compak Sportingu. Jest przewodniczącą Komisji Strzeleckiej przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Opolu. Została odznaczona Srebrnym Wawrzynem Strzeleckim oraz Srebrnym Medalem Zasłużony dla Łowiectwa Śląskiego.

Spotkanie Zespołu GRD

11 kwietnia w biurze Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego PZŁ odbyło się spotkanie Zespołu GRD. Omówiono na nim bieżącą działalność oraz problemy pojawiające się w toku prowadzonych dochodzeń dyscyplinarnych na szczeblu centralnym oraz okręgowym.

Życzenia Wielkanocne

16 kwietnia Zarząd Główny wyemitował film promujący akcję sadzenia drzew i krzewów celem zachowania bioróżnorodności w dzierżawionych obwodach łowieckich. Spot kończyły wielkanocne życzenia. Był to drugi pod względem oglądalności film opublikowany w naszych mediach. Pierwsze miejsce należy do produkcji „Łowiectwo oczami kobiet”, która miała premierę 8 marca. Poniżej publikujemy link do naszego kanału Youtube, gdzie już za dwa tygodnie opowiemy jak można łączyć weganizm z łowiectwem.

YOUTUBE

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp