Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia

Posiedzenie Naczelnej Rady Łowieckiej

22 marca odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Łowieckiej. Pojawiło się na nim 24 z 49 członków Rady. W związku z nieobecnością prezesa NRŁ Pawła Piątkiewicza, który dzień wcześniej próbował bezprawnie je odwołać, spotkanie otworzył wiceprezes NRŁ Kolega Sławomir Strzelczyk. Z powodu braku kworum (zabrakło jednego członka NRŁ) nie było możliwości podjęcia prac związanych z porządkiem obrad, którego poszczególne punkty stanowić miały o istotnych i pilnych do realizacji kwestiach funkcjonowania Polskiego Związku Łowieckiego, na przykład takich jak zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2020, zatwierdzenie budżetu na rok 2022, zatwierdzenia planu działalności ZG na rok 2022. W związku z brakiem kworum posiedzenie Rady zostało zamknięte, a obecni na sali członkowie NRŁ po odbyciu dyskusji jednomyślnie złożyli wniosek o niezwłoczne zwołanie kolejnego posiedzenia NRŁ.

Zwolnienie dyscyplinarne łowczego krajowego

Po odbytym posiedzeniu dnia 22 marca w siedzibie ZG PZŁ pojawił się prezes NRŁ Paweł Piątkiewicz, który złożył wypowiedzenie dyscyplinarne łowczemu krajowego Pawłowi Lisiakowi. Minister Edward Siarka odniósł się do złożonego wypowiedzenia wydając komunikat do wszystkich myśliwych, w którym poinformował, że wypowiedzenie nie wywołuje skutków co do sprawowania funkcji przez łowczego krajowego w myśl ustawy Prawo łowieckie i Statutu PZŁ:

CZYTAJ KOMUNIKAT PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. LEŚNICTWA I ŁOWIECTWA 

Swoje oświadczenie w tej sprawie złożył też łowczy krajowy Paweł Lisiak:

CZYTAJ OŚWIADCZENIE ŁOWCZEGO KRAJOWEGO PAWŁA LISIAKA

Powyższe działania prezesa Piątkiewicza, którego odwołania chce cześć członków Naczelnej Rady Łowieckiej, były partykularne i godzące w stabilizację Polskiego Związku Łowieckiego.

Spotkanie robocze Zarządu Głównego

22 marca odbyło się również spotkanie robocze Zarządu Głównego, na którym omawiano bieżące tematy oraz podjęto decyzję o weryfikacji komisji problemowych działających przy zarządach okręgowych PZŁ.

Kanał „spotkałem myśliwych” z wizytą w biurze ZG PZŁ

23 marca Tadeusz Mirczewski, prowadzący kanał Youtube „Spotkałem myśliwych” odwiedził z kamerą biuro Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. Pokazał jak wygląda praca biura i przeprowadził wywiad z łowczym krajowym Pawłem Lisiakiem:

Filmy o łowiectwie w centrum Warszawy

Od zeszłego tygodnia trzy filmy prezentujące różne oblicza naszej pasji pokazywane są na telebimie w centrum Warszawy na skrzyżowaniu ul. Marszałkowskiej i Alej Jerozolimskich. Dzięki inicjatywie ZG PZŁ i „Łowca Polskiego” mieszkańcy stolicy mogą dowiedzieć się, że polując nie tylko zdobywamy dziczyznę, najzdrowsze z mięs, ale także regulujemy populacje drapieżników zagrażających zwierzynie drobnej i gatunkom chronionym. Z badań wynika, że z treściami pokazywanymi na telebimie w ciągu miesiąca zapoznaje się 7-9 mln osób. Dodatkowo w zeszłym tygodniu kwietniowy numer czasopisma „Łowiec Polski” trafił do druku. Prenumeratorzy dostaną go w tym tygodniu.

Proces przyznawania chłodni zakończony. Nowy przetarg uruchomiony

Zakończyliśmy proces przyznawania chłodni w II naborze w ramach programu „Ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)”. 200 chłodni trafi do kół łowieckich, które spełniły kryteria ich przyznania. Jednocześnie w związku z trudną sytuacją na rynku motoryzacyjnym byliśmy zmuszeni otworzyć drugi już przetarg na dostawę 17 specjalistycznych samochodów typu pick-up o napędzie 4×4. Przetarg zostanie przeprowadzony również w ramach projektu „Ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)”.

100 tys. drzew i krzewów w ramach programów zachowania bioróżnorodności

Zarząd Główny pozyska 100 tys. drzew i krzewów dla kół łowieckich, które zostaną zasadzone w ramach programów „Ożywić pola” oraz „Ratujemy zwierzynę drobną”. Pierwsze sadzenie około tysiąca sztuk odbędzie się 9 kwietnia w Chwaliszewie. W wydarzeniu wezmą udział myśliwi z 10 kół łowieckich oraz dzieci z lokalnych szkół.

1 procent dla zwierzyny

W związku z licznymi zapytaniami do biura ZG PZŁ, dotyczącymi wpłat 1 % podatku, informujemy że fundacją stanowiącą własność PZŁ jest FUNDACJA HODOWLI I REINTRODUKCJI ZWIERZĄT DZIKO ŻYJĄCYCH (KRS 0000319773). Zachęcamy do wspierania działań fundacji, która od 2008 roku wspomaga działalności Polskiego Związku Łowieckiego w zakresie hodowli i reintrodukcji zwierząt dziko żyjących, w szczególności gatunków, których liczebność wykazuje tendencję spadkową jak również tych, które w przeszłości były zaliczane do zwierzyny łownej a obecnie są objęte ochroną gatunkową. Działania Fundacji mają na uwadze konieczność zachowania, dla dobra ogółu społeczności, bioróżnorodności środowiska naturalnego i racjonalną gospodarkę jego zasobami, w tym w szczególności w zakresie gospodarki łowieckiej. Nadrzędnym celem Fundacji jest zachowanie w jak najlepszym stanie gatunków zwierząt dziko żyjących ku pożytkowi przyszłych pokoleń i dla podtrzymania wielowiekowej tradycji ojczystego łowiectwa.

Bieżące działania

Biuro Zarządu Głównego rozpoczyna prace nad stworzeniem instrukcji do przeprowadzania szkoleń z oceny prawidłowości odstrzału i wstępnej wyceny medalowej. Dodatkowo rozpatruje pierwsze uwagi wnioskodawców dotyczące dzierżawy obwodów łowieckich. Szykuje się też do wzięcia udziału w konferencji „Zapewnienie silnej przyszłości łowiectwu”, organizowanej przez Europejską Federację Łowiectwa i Ochrony Przyrody (FACE), która planowana jest na dni 5-6 kwietnia br. w Warszawie. Zagadnienia, o których będą dyskutować międzynarodowe delegacje będą dotyczyły m.in edukacji i podnoszenia świadomości społecznej nt. łowiectwa, akcji promocyjnych na przykładach wybranych krajów oraz roli myśliwych w sytuacjach kryzysowych.

Pomoc Ukrainie

1 641 175 mln zł to kwotowa wartość pomocy udzielonej przez polskich myśliwych walczącej Ukrainie i uchodźcom. Codziennie polsko-ukraińską granicę przekraczają transporty żywności, leków i sprzętu dla ukraińskiego WOT-u z różnych zarządów okręgowych PZŁ. Natomiast w zeszłym tygodniu biuro Zarządu Głównego zorganizowało zbiórkę zabawek, książek i odzieży dla dzieci z ukraińskiego domu dziecka, które mieszkają  na terenie woj. mazowieckiego.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱