Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Klubu Wyżłów Weimarskich

W związku z wejściem w życie załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 303/ 2020 NRŁ z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia Klubów Grupy Ras (Klubu Rasy) Psów Myśliwskich Polskiego Związku Łowieckiego i uporządkowania statusu Klubów Grupy Ras (Klubu Rasy) Psów Myśliwskich Polskiego Związku Łowieckiego już działających w strukturze Zrzeszenia, Zarząd Klubu Wyżłów Weimarskich Polskiego Związku Łowieckiego zaprasza wszystkich członków Klubu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 23.08.2020 roku o godzinie 10:00 w Gospodarstwie Agroturystycznym Otulina, Kirsztajnów 1, 05-085 Kirsztajnów

Proponowany RAMOWY PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW:

  1.     Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2.     Wybór Przewodniczącego oraz protokolanta.
  3.     Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
  4.     Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Wnioskowej.
  5.     Przyjęcie porządku obrad.
  6.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
  7.     Rozpatrzenie i uchwalenie „Wewnętrznego Regulaminu” Klubu zgodnie z § 2 pkt. 11 oraz §8 pkt. 1. 2 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 303/ 2020 NRŁ z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia Klubów Grupy Ras (Klubu Rasy) Psów Myśliwskich Polskiego Związku Łowieckiego i uporządkowania statusu Klubów Grupy Ras (Klubu Rasy) Psów Myśliwskich Polskiego Związku Łowieckiego już działających w strukturze Zrzeszenia.
  8.     Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków zgłoszonych na piśmie.
  9.     Wolne wnioski.
  10.     Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp