Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

3 dni intensywnej pracy Komisji Kynologicznej NRŁ

W dniach 23-25 lipca, Komisja Kynologiczna NRŁ zebrała się trzykrotnie, wypracowując kolejne kroki w kierunku porozumienia ze Związkiem Kynologicznym w Polsce, ukończenia regulaminów prób, ocen i konkursów pracy psów myśliwskich oraz przedstawiając swoją wizje i plan pracy przedstawicielom okręgów.

Porozumienie z ZKWP

W czwartek 23 lipca 2020r., po ponad roku starań odbyło się spotkanie łowczego krajowego i przedstawicieli komisji kynologicznej z przewodniczącą Zarządu Głównego ZKWP panią Iwoną Magdziarską, mające na celu przedstawienie projektów Polskiego Związku Łowieckiego w kwestii rozwoju kynologii łowieckiej oraz zbliżenie stanowisk dwóch współpracujących przez dziesiątki lat organizacji. W związku z wątpliwościami co do rzeczywistego składu prezydium ZG ZKWP, zdecydowano się na podjęcie rozmów z osobami jednoznacznie wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego, jako umocowanymi prawnie do reprezentowania Związku na zewnątrz.

Omówiono plan powoływania sędziów pracy PZŁ oraz proces wystawiania certyfikatów użytkowości, a na bazie tych ustaleń obie strony powołają zespół roboczy, który opracuje dokładne warunki porozumienia. Polskiemu Związkowi Łowieckiemu zależy na porozumieniu z ZKWP i powszechnej obecności użytkowego psa myśliwskiego w łowiskach, dlatego mimo wcześniejszych trudności z nawiązaniem kontaktu, doszło do bezpośrednich i obiecujących rozmów z panią przewodniczącą Iwoną Magdziarską.

 

Drugi dzień prac

W piątek 24 lipca Komisja Kynologiczna NRŁ spotkała się już w szerszym gronie, poświęcając dzień na kontynuację pracy nad regulaminami prób, ocen i konkursów pracy psów myśliwskich, a także na wypracowanie planu spotkania z przedstawicielami okręgowych komisji kynologicznych. Zostały również omówione dalsze kroki w kierunku ewentualnej pracy w zespole roboczym PZŁ-ZKWP, skupiono się głównie nad tym, by jak najpełniej wykorzystać możliwość porozumienia w zakresie wspólnych korzyści płynących z projektu sędziów pracy PZŁ, ich szkolenia oraz metody weryfikowania psów otrzymujących certyfikat użytkowości WCC.

Trzeci dzień prac

Sobotni dzień upłynął na niemal ośmiogodzinnej konferencji z przedstawicielami komisji kynologicznych działających przy zarządach okręgowych PZŁ. Przypomnijmy, że jeszcze pod koniec czerwca funkcjonowało niespełna 20 okręgowych komisji kynologicznych, by po ogłoszeniu spotkania ich liczba dobiła do 48! Mamy nadzieję, że przełoży się to w sposób proporcjonalny na rozwój kynologii w okręgach i na sprawniejsze realizowanie wspólnej wizji.

Na spotkaniu, które odbyło się w Centrum Konferencyjno Wystawienniczym Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym, przedstawiono cały dotychczasowy zakres prac Komisji Kynologicznej, min.: prace nad projektem rozporządzenia zmieniającego Regulamin Polowań, Ramowy Regulamin Klubów Ras, uchwały kynologiczne które już weszły w życie oraz uszczegółowiono budzący kontrowersje wśród dotychczasowej kadry sędziowskiej projekt powoływania sędziów pracy PZŁ. Został również opisany kierunek prac nad regulaminami prób, ocen i konkursów pracy psów myśliwskich, a także idea porozumienia z ZKWP.

W sposób jednoznaczny rozwiano wątpliwości jakoby PZŁ miałby separować się od psów rasowych, czy promować psy o nieudokumentowanym pochodzeniu. Podkreślono również, że sędziowie pracy PZŁ nie są pomysłem na wykreślenie dotychczasowej kadry sędziowskiej, a jedynie sposobem na zwiększenie jej ilości, o gotowych do oceny w ramach swojej specjalizacji praktyków. Jedyną szansą na zrealizowanie tych projektów i na podniesienie jakości organizowanych imprez kynologicznych, jest wspólny kierunek działań okręgów, spójny z wizją realizowaną przez Komisję Kynologiczną. Tylko dzięki organicznej pracy okręgów rozwój kynologii jest możliwy, ale bez wspólnej wizji i bez zgody na proponowane rozwiązania, wszelkie pomysły tracą sens realizacji. Dlatego Zarząd Główny dążyć będzie do tego, by okręgowe komisje kynologiczne reprezentowane były przez ludzi chętnych do współpracy, wierzących w proponowane projekty.

Podkreślono również, że członkowie Komisji Kynologicznej NRŁ otwarci są na wszelkie sugestie dotyczące funkcjonowania kynologii w oddziałach terenowych, ale również na te dotyczące kształtu nowych regulaminów. W tym celu postanowiono stworzyć wspólną listę mailingową, która ułatwić ma przekaz informacji i dyskusję nad wszelkimi zmianami. W niedalekiej przyszłości organizowane będą szkolenia z zakresu organizacji ocen pracy w zakresie poszczególnych specjalizacji, co pozwolić ma na podniesienie poziomu organizacji tychże imprez. Niezwykle istotne jest, by już z poziomu osób odpowiedzialnych za przygotowywanie prób, ocen i konkursów, posiadana wiedza pozwalała na zapewnienie wysokiej jakości warunków pracy dla psów i przewodników, a przede wszystkim na ich zgodność z regulaminami.
Komisja Kynologiczna jest od roku najczęściej obradującą komisją problemową NRŁ i już wiadomo, że przed jesienią obradować będzie jeszcze kilkukrotnie, skupiając się głównie na dalszym opracowywaniu regulaminów ocen.

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱

Strategia dla Łowiectwa