Ministerialny projekt dzierżawy obwodów skierowany do konsultacji w okręgach

Otrzymaliśmy projekt rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny wniosków i wnioskodawców. Trafił on do łowczych okręgowych z prośbą o przeprowadzenie konsultacji jego zapisów w swoich okręgach.

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp