Ks. Sylwester Dziedzic nowym krajowym kapelanem myśliwych

Ks. Sylwester Dziedzic nowym krajowym kapelanem myśliwych

Decyzją Konferencji Episkopatu Polski na wniosek Łowczego Krajowego nowym kapelanem krajowym myśliwych został ks. mgr. Sylwester Dziedzic

Fot. Grzegorz Brożek

Ks. Sylwester Dziedzic to prezbiter diecezji tarnowskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 2005 r. Jest absolwentem Wydziału Teologicznego w Tarnowie i Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. To autor m.in. artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu teologii dogmatycznej i mariologii.

Ks. Dziedzic jest członkiem PZŁ (Okręg Tarnowski) i kapelanem koła łowieckiego „Naddunajeckie” w Żabnie. Od dwóch lat jest współredaktorem kwartalnika „Łowiec Tarnowski”, wydawanego przez ZO PZŁ w Tarnowie. Już drugą kadencję pełni funkcje jako Członek Okręgowych Komisji PZŁ w Tarnowie: Komisji Strzeleckiej i obecnie, już jako przewodniczący, Komisji Promocji, Etyki i Tradycji Łowieckiej. Uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej nr 170/2019 z dnia 25 maja 2019 r. powołany został w skład Komisji Promocji Łowiectwa NRŁ.

Uchwałą nr 7/384/2019 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 8 października 2019 r. podczas 384 Zebrania Plenarnego KEP odbywającego się w Warszawie na podstawie art. 19 Statutu KEP na wniosek Łowczego Krajowego PZŁ powołany został na krajowego kapelana Polskiego Związku Łowieckiego na pierwszą pięcioletnią kadencję. Uchwała KEP weszła w życie z dniem podjęcia.