Komunikat MŚ w zakresie woli włączenia się myśliwych w walkę z epidemią wywołaną chorobą COVID-19

Komunikat MŚ w zakresie woli włączenia się myśliwych w walkę z epidemią wywołaną chorobą COVID-19

Ministerstwo Środowiska wystosowało dziś ważny komunikat dotyczący woli włączenia się myśliwych w walkę z epidemią COVID-19:

W odpowiedzi na postulaty Naczelnej Rady Łowieckiej o chęci podjęcia działań nad włączeniem środków finansowych Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ) w walkę z chorobą COVID – 19, Minister Środowiska przygotował propozycję zapisu zmian w Prawie Łowieckim, które umożliwiają myśliwym realizację zadań w tym zakresie. Z uwagi na sygnały od członków PZŁ o obawie ingerencji w majątek kół łowieckich, co nie było przedmiotem zaproponowanego przepisu, z inicjatywy Ministra Środowiska przygotowana została odpowiednia poprawka uszczegóławiająca. Miała ona na celu umożliwienie włączania środków z działalności gospodarczej kół łowieckich na rzecz walki z epidemią wyłącznie po podjęciu przez zarządy kół odpowiedniej uchwały. Poprawka zgłoszona przez Senatora PiS została odrzucona głosami opozycji.

Należy wyraźnie podkreślić, że intencją Ministra Środowiska nie było w żadnym wypadku ingerowanie w majątek kół łowieckich.

Jednocześnie Zarząd Główny podkreśla, że nie ma, i nigdy nie miał, intencji ingerowania w majątek kół łowieckich. Prosi tym samym o nierozpowszechnianie informacji budzących nieuzasadniony niepokój w kołach łowieckich.