Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Komunikat

Jak już powszechnie wiadomo rezygnację z członkostwa w Naczelnej Radzie Łowieckiej złożyli koledzy Jacek Bąkowski, Tomasz Pilarz i Sławomir Strzelczyk. Rezygnacje te wywołały skutek prawny z chwilą ich złożenia tak w odniesieniu do samego członkostwa, jak i możliwości podejmowania uchwał przez samą Radę do czasu uzupełnienia jej składu do wymaganej prawem liczby 49 – przedstawicieli każdego z okręgów PZŁ. W wyniku tego dwa okręgi zostały pozbawione swojego przedstawicielstwa w Naczelnej Radzie Łowieckiej. Na ów skutek prawny zwrócił Prezesowi NRŁ uwagę Zarząd Główny PISMO ZARZĄDU GŁÓWNEGO, ale – co ważniejsze – także Minister Klimatu i Środowiska PISMO MINISTERSTWA KLIMATU I ŚRODOWISKA.

Niezrozumiałym jest także zamiar Rady dotyczący uznania, że jej kadencja zostaje przedłużona o trzy lata w związku z epidemią COVID-19 OPINIA PRAWNA R.PR. GRZEGORZA SOBOLAKA i to pomimo zmiany treści przepisu art. 33e Prawa łowieckiego. Wykładnia ministerstwa w tym przedmiocie jest także odmienna od prezentowanego przez prezydium NRŁ PISMO MINISTERSTWA KLIMATU I ŚRODOWISKA.

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱