Komisja Kynologiczna NRŁ ukończyła prace nad Ramowym Regulaminem Klubów Ras

Komisja Kynologiczna NRŁ ukończyła prace nad Ramowym Regulaminem Klubów Ras

12 maja 2020 r. odbyła się konferencja pomiędzy pracownikami Wydziału Administracyjno-Gospodarczego ZG PZŁ, a członkami Komisji Kynologicznej NRŁ, dotycząca dopracowania  finalnych zapisów Ramowego Regulaminu Klubów Ras. W pracach brał również udział mecenas Michał Pomorski, pomagając osiągnąć prawny konsensus w kontekście zapisów dotyczących finansowania klubów, które były jedyną problematyczną kwestią od czasu uzyskania porozumienia z przedstawicielami klubów ras we wrześniu 2019 r.

To właśnie wtedy, na spotkaniu w Czempiniu nakreślono zapisy ogólne, pozostawiając Zarządowi Głównemu opracowanie reguł finansowych mających obowiązywać kluby. Po kilku propozycjach rozwiązań przedstawionych Komisji Kynologicznej w ostatnich miesiącach, przedstawicielom obu stron udało się dojść do porozumienia i zaakceptować warunki.

Przy okazji, dzięki wspólnej pracy kynologów i pracowników ZG PZŁ stworzono ramowe regulaminy dla innych klubów tematycznych działających przy Zarządzie Głównym, co ułatwi procedury kolejnym inicjatywom w przyszłości.

Kolejnym krokiem jest przedstawienie regulaminów na najbliższym posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej, po którym będą mogły wejść w życie.

Komisja Kynologiczna NRŁ jeszcze w maju  będzie dwukrotnie obradować w celu dalszego opracowywania regulaminów konkursów pracy psów myśliwskich oraz procedur dla sędziów pracy PZŁ.