Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Karol Podgórski z nominacją na członka Zarządu Głównego PZŁ

28 czerwca Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa Edward Siarka wręczył akt powołania Karolowi Podgórskiemu na członka Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego.

Karol Podgórski jest absolwentem Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie oraz wydziałowych studiów doktoranckich. Ukończył studia MBA na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Jest dyrektorem Lasów Miejskich – Warszawa oraz Przewodniczącym Regionalnej Komisji ds. Oceny Oddziaływania na Środowisko w Warszawie, Bydgoszczy  oraz Zastępcą Przewodniczącego w Szczecinie. Jest Członkiem Kolegium Lasów Państwowych oraz Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Warszawie. jest też członkiem Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Ma wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowisku zarządczym w samorządzie terytorialnym, doświadczenie zawodowe w sprawach dotyczących gospodarki leśnej, ochrony środowiska, ochrony przyrody. Posiada wieloletnie doświadczenie w finansowaniu ochrony środowiska, planowania i realizacji zadań inwestycyjnych, zagospodarowania i utrzymania terenów zieleni, gruntów leśnych, utrzymania obiektów objętych ochrona na podstawie przepisów o ochronie przyrody.

Został odznaczony odznaką honorową ministra właściwego ds. środowiska za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp