Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

„Kampania Europejskich Myśliwych” FACE. Podpisz petycję!

Do 6 czerwca 2023 r. Federacja Stowarzyszeń na rzecz Łowiectwa i Ochrony Przyrody (FACE) prowadzi dużą kampanię pt. „Kampania Europejskich Myśliwych”, której celem jest wywarcie wpływu na instytucje decydujące o polityce na poziomie europejskim, tak aby te „pracowały razem z myśliwymi” na rzecz łowiectwa i ochrony przyrody. Informacja o Kampanii oraz dołączona do niej petycja – dostępne są pod adresem:

https://signforhunting.com/pl

Petycja zawiera 9 postulatów:

  1. Chcemy dla wszystkich Europy bogatej w różnorodność biologiczną;
  2. Chcemy, aby polityka ochrony przyrody zachęcała myśliwych do działań na rzecz ochrony przyrody, w tym na obszarach chronionych;
  3. Chcemy, aby unijne prawo ochrony przyrody przyniosło efekty dla ekosystemów i siedlisk zwierzyny drobnej, zwłaszcza na terenach podmokłych i polach uprawnych;
  4. Chcemy bardziej obiektywnego i opartego na dowodach naukowych podejścia do łowiectwa, w tym do regionalnych praktyk łowieckich;
  5.  Chcemy dokładnej oceny populacji dużych drapieżników w oparciu o odpowiednie kryteria oraz procedury zmiany ich wykazu w Dyrektywie Siedliskowej;
  6. Chcemy, aby myśliwi byli uznawani za część rozwiązania problemu ochrony przyrody, a nie za jego przyczynę;
  7. Chcemy, aby prawa i decyzje dotyczące łowiectwa były sprawiedliwe i przynosiły wyraźne korzyści, z poszanowaniem zasad pomocniczości i proporcjonalności;
  8.  Chcemy, aby szanowano nasze dziedzictwo kulturowe, które jest niezbędne dla przyszłości różnorodnej Europy i wzbogacania życia poszczególnych obywateli;
  9. Chcemy, aby Bruksela przeniosła ten program na poziom międzynarodowy, ponieważ UE ma duży wpływ na poziomie globalnym.

Postulaty postawione w petycji są zgodne z ideą polskiego łowiectwa. Zachęcamy do jej podpisania!

LINK DO PODPISU

Poniżej przedstawiamy film promujący kampanię:

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱