Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz
w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję

Spotkanie przedstawicieli związków łowieckich Europy

W dniu 25 sierpnia w siedzibie Polskiego Związku Łowieckiego, przy ul. Nowy Świat 35 w Warszawie, odbyło się spotkanie władz centralnych Zrzeszenia z przedstawicielami: Międzynarodowej Rady Łowiectwa i Ochrony Zwierzyny (CIC), Federacji Związków Łowieckich Państw Unii Europejskiej (FACE) oraz europejskich związków łowieckich z: Czech, Słowacji, Białorusi, Rosji, Litwy, Łotwy, Estonii oraz Niemiec.

 

fot A (78).JPG

Spotkanie rozpoczęto od przywitania i przedstawienia wszystkich przybyłych zagranicznych gości, jak np. m.in. Dyrektora Generalnego CIC - Tamas Marghescu czy też Sekretarza Generalnego FACE - Ludwiga Willneggera; a także reprezentantów Naszego Zrzeszenia, tj. m.in. Łowczego Krajowego Piotra Jenocha, członka Zarządu Głównego prof. dr hab. Wandę Olech czy Wiceprezesa Naczelnej Rady Łowieckiej Prof. Romana Dziedzica. W spotkaniu udział również wziął światowej sławy naukowiec z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: prof. dr hab. Dariusz Gwiazdowicz. Część merytoryczna spotkania rozpoczęła się przedstawieniem zmian w prawie łowieckim, które weszły w życie 22 marca 2018 r.

Wprowadzona przez polski rząd nowelizacja prawa łowieckiego wywołała ogólnopolskie, ale również i ogólnoeuropejskie poruszenie w świecie myśliwych.

Wprowadzona przez polski rząd nowelizacja prawa łowieckiego wywołała ogólnopolskie, ale również i ogólnoeuropejskie poruszenie w świecie myśliwych. Dlatego też, w prezentacji omówiono szczegółowo te zmiany, które miały największy wpływ na funkcjonowanie łowiectwa w Polsce: tj. zakaz udziału i obecności dzieci w polowaniach, wprowadzenie możliwości wyłączenia  terenu z obwodu łowieckiego, zniesienie kar za utrudnianie polowania czy też zlikwidowanie możliwości m.in. płoszenia zwierzyny w trakcie szkoleń i konkursów pracy psów oraz szkoleń ptaków łowczych. Następna prezentacja dotyczyła sytuacji afrykańskiego pomoru świń w Polsce w latach 2014-2018. Szczegółowo przedstawione zostały pierwsze przypadki zachorowań świń i dzików, zakresy występowania choroby a także przewidywane wektory jej rozprzestrzeniania się. Szeroko omówiono również zasady bioasekuracji wprowadzone przez Głównego Lekarza Weterynarii. Temat ASF był wyjątkowo ważny dla naszych zachodnich i południowych sąsiadów: Niemiec, Czech i Słowacji. Kraje te prowadzą zakrojone na szeroką skalę działania prewencyjne (Niemcy, Słowacja), jak również starają poradzić sobie z już powstałymi ogniskami choroby (Czechy).

Kolejna prezentacja, tym razem w wykonaniu przedstawiciela Czeskiego Związku Łowieckiego (Českomoravská myslivecká jednota) dr. Bohumila Straki, dotyczyła wielopłaszczyznowej współpracy myśliwych, rybaków, strzelców i innych grup społecznych; ukierunkowanej na wypracowanie takich rozwiązań legislacyjnych, które mogą pozytywnie wpłynąć na działania na m.in. niwie łowieckiej. Prelegent szeroko omówił wiele przykładów wydarzeń z areny europejskiej, takich jak międzynarodowe targi, imprezy edukacyjne, wystawy czy też akcje informacyjne (np. w Parlamencie Europejskim), które stanowią nie tylko idealną platformę wymiany doświadczeń, ale także skuteczny sposób na dotarcie do najbardziej decyzyjnych urzędników zarówno państwowych, jak i europejskich. Dr Straka podkreślił również jak ważne jest wpisanie łowiectwa (jak również inny dziedzin działalności myśliwych) na krajową, a następnie światową listę dziedzictwa niematerialnego UNESCO. W nawiązaniu do wypowiedzi przedstawiciela Czech, Łowczy Krajowy poinformował, że Polski Związek Łowiecki planuje kolejny raz złożyć wniosek o wpisanie łowiectwa na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Łowczy Krajowy poinformował, że Polski Związek Łowiecki planuje kolejny raz złożyć wniosek o wpisanie łowiectwa na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Następnie głos zabrała Linda Dombrovska, członek Łotewskiego Związku Łowieckiego (Latvijas Mednieku Asociācijas), która przedstawiła swoją wizję przyszłości łowiectwa oraz rolę w niej kobiety-myśliwego. Prelegentka omówiła ponadto podstawy ideologii “anty-łowieckich”; oraz zasady działania organizacji “pseudo ekologicznych”, których jedynym celem jest zbiórka jak największej ilości dotacji. Ostatnia prezentacja dotyczyła Białoruskiego Towarzystwa Myśliwych i Rybaków (Белорусское общество охотников и рыболовов).

Przewodniczący Związku - pan Yury Shumski przedstawił zebranym podstawowe informacje na temat łowiectwa na Białorusi. Jest to kraj bogaty w rzeki (~90 tysięcy km długości), zbiorniki wodne (~10 tysięcy naturalnych jezior) i lasy (~9,5 miliona hektarów, które pokrywają prawie 40% powierzchni kraju), który gwarantuje bogactwo zwierzyny i ciekawych miejsc do polowania. Ponadto, z okazji 95-lecia Polskiego Związku Łowieckiego, pan Yury Shumski przekazał na ręce Łowczego Krajowego pamiątkową tablicę upamiętniającą tą wyjątkową okoliczność. Spotkanie przedstawicieli Polskiego Związku Łowieckiego z reprezentantami CIC, FACE oraz zagranicznych związków łowieckich było wydarzeniem bezprecedensowym i wyjątkowym. Poruszona na nim tematyka była niezwykle ważna dla wszystkich obecnych, co potwierdziły liczne komentarze ze strony delegatów oraz pytania, na które odpowiedzi udzielał głównie Łowczy Krajowy, wraz z prelegentami Ponadto, wszyscy uczestnicy spotkania wielokrotnie podkreślali, zarówno w oficjalnych przemówieniach jak i rozmowach kuluarowych, iż ścisła współpraca pomiędzy organizacji łowieckimi jest jednym z nielicznych gwarantów zachowania integralności europejskiego łowiectwa. Jedynie wspólnie jesteśmy w stanie przeciwstawić się coraz bardziej agresywnym ruchom “zielonych” oraz wypracować korzystne rozwiązania prawne. Dlatego też, Łowczy Krajowy Piotr Jenoch zaproponował zawiązanie między-związkowej grupy roboczej, której celem będzie wymiana informacji i doświadczeń w kwestiach najważniejszych dla zrzeszonych w niej członków (jak np. rozwiązania legislacyjne).

Po zakończeniu spotkania, wszyscy obecni goście wraz z Łowczym Krajowym udali się do Łazienek Królewskich na koncert “Witaj Polsko”, który został zorganizowany z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, a także 95-lecia istnienia Polskiego Związku Łowieckiego.

 

fot A (50).JPGfot A (41).JPG

fot A (31).JPGfot A (13).JPG

fot A (46).JPG

fot A (54).JPGfot A (10).JPG

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami w PZŁ!

Kontakt


Nowy Świat 35
00-029 Warszawa

22 55 65 500 do 510
22 826 20 51 do 53

pzlow@pzlow.pl
fax: +48 22 826 33 22


© 2002-2019 PZŁ. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: