Działania na Nowym Świecie – środa 11.03.

Działania na Nowym Świecie – środa 11.03.

W środę, 11 marca, Łowczy Krajowy spotkał się z ministrem środowiska Michałem Wosiem. Spotkanie dotyczyło omówienia listy gatunków ptaków łownych.

Ponadto opracowano system funkcjonowania biura Zarządu w sytuacji kryzysowej.

Łowczy Krajowy rekomendował strukturom okręgowym PZŁ przeprowadzenie analizy sytuacji zdrowotnej w okręgu i podjęcia stosownych decyzji w sprawie odwołania lub zawieszenia wszelkich wydarzeń czy przedsięwzięć, które wymagają przemieszczania się lub gromadzenia dużych grup osób.

Ponadto Zarząd Główny zlecił zarządom okręgowym opracowanie planu pracy na okoliczność wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z epidemią wirusa SARS-C0V-2.

Ponadto Grupa MTP, organizator kwietniowych targów łowieckich Euro Target Show, przełożyła termin imprezy na 9-11 października 2020 r.