Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Działania na Nowym Świecie 29 listopada – 5 grudnia

Pierwszy miesiąc skoordynowanego programu zwalczania ASF

Wydział Hodowli Polskiego Związku Łowieckiego zebrał dane z 49 zarządów okręgowych PZŁ na temat realizacji „ogólnokrajowego skoordynowanego programu zwalczania ASF poprzez odstrzał, poszukiwanie padłych dzików i ich szczątków w ramach polowań zbiorowych”. Na ich podstawie wygenerował raport, z którego wynika, iż w listopadzie 2021 r. zorganizowano 8427 polowań zbiorowych, w których wzięło udział 161 000 osób i ponad 20 000 psów. W ramach programu pozyskano niemalże 10 000 dzików oraz odnaleziono 49 padłych dzików lub ich szczątków. Odnotowano jednocześnie 34 próby blokowania polowań zbiorowych. Program będzie trwał do 31 stycznia 2022 r. Jego zadaniem jest pomoc państwu w walce z ASF poprzez rozrzedzenie populacji dzika i podnoszenie padłych dzików celem zapobieżenia przenoszeniu ASF przez drapieżniki żerujące na padlinie.

SZCZEGÓŁY RAPORTU

Nowe dodatkowe dobrowolne ubezpieczenie dla myśliwych

Dzięki współpracy z nowym brokerem WDB S.A udało się wynegocjować w Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla myśliwych, stażystów oraz osób, które zakończyły staż i oczekują na egzamin. Osoba, która chce przystąpić do dodatkowego programu ubezpieczenia NNW, zobowiązana jest do wypełnienia deklaracji ubezpieczenia i opłaty składki w wysokości 140,00 zł na konto właściwego Zarządu Okręgowe do dnia 31.12.2021 r. oraz do przekazania do tego Zarządu Okręgowego oryginału deklaracji wraz z dowodem wpłaty do dnia 14.01.2022 r.

SZCZEGÓŁY UBEZPIECZENIA

Mamy nowego łowczego okręgowego 

1 grudnia łowczy krajowy Paweł Lisiak wręczył nominację na stanowisko Przewodniczącego Zarządu Okręgowego w Bydgoszczy koledze Łukaszowi Kowalowi.

Kolega Kowal jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego od 2008 roku. Posiada uprawnienia selekcjonerskie. Aktywnie działa w Wojskowym Kole Łowieckim „Odyniec” 260 w Toruniu oraz w Kole Łowieckim „Wieniec” w Toruniu. Jest autorem prelekcji dla dzieci, imprez promujących łowiectwo, ponadto posiada dużą wiedzę z zakresu szacowania szkód łowieckich. Swoją pasję łowiecką rozwija poprzez kultywowanie gry na rogu myśliwskim.

Posiedzenia Zarządu Głównego

W minionym tygodniu odbyły się trzy posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. Na posiedzeniach tych omówiono szereg spraw bieżących miedzy innymi: zasadność kontynuacji dalszej współpracy z firmą obsługującą strony internetowe poszczególnych zarządów okręgowych oraz stronę Zarządu Głównego, możliwość wystąpienia do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu Edukacja Ekologiczna. Podjęto łącznie pięć uchwał.

Bieżące działania

Wydział Kontroli Szkoleń i Audytu Wewnętrznego ZG PZŁ przeprowadził kontrolę w Zarządzie Okręgowym PZŁ w Jeleniej Górze. Obejmowała ona całokształt statutowej działalności Zarządu Okręgowego PZŁ za lata 2019-2021, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej ze zwoływaniem, prowadzeniem, protokołowaniem etc. posiedzeń Zarządu, sposobem rozwiązywania zażaleń, wniosków, odwołań wpływających do Zarządu oraz organizacją szkoleń dla nowo wstępujących, selekcjonerów oraz szkoleń specjalistycznych.

W Wydziale Medialno-Wydawniczym trwa sprzedaż kalendarzy łowieckich na rok 2022. Egzemplarze ścienne i książkowe można zamawiać poprzez stronę internetową w zakładce PRENUMERATA

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp