Działania na Nowym Świecie 22-28 listopada

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 r. 

25 listopada odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2020 r. Był to pierwszy rok, w którym Polski Związek Łowiecki wyszedł z długów i zamknął rok z zyskiem.

Dodatkowo na czwartkowym posiedzeniu rozpatrzono odwołania członków Zrzeszenia od uchwał Zarządów Okręgowych w Warszawie, Łodzi, Białymstoku oraz we Wrocławiu. Podsumowano koszty organizacji Gali wręczenia nagród w XXVI Edycji Konkursu Fotograficznego im. Włodzimierza Puchalskiego oraz wystawy pt. „Kulturowa Wartość Łowiectwa” eksponowanej w budynku Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w dniach od 16 do 22 listopada br. Ponadto Zarząd Główny PZŁ podjął decyzję o uhonorowaniu Sekretarza stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa – ministra Edwarda Siarki poprzez przyznanie mu Kordelasa Polskiego Myśliwego. Uroczyste wręczenie kordelasa miało miejsce 25 listopada 2021 r. podczas Gali wręczenia nagród w konkursie fotograficznym im. W. Puchalskiego.

Gala wręczenia nagród  XXVI edycji konkursu fotograficznego im. Włodzimierza Puchalskiego

25 listopada laureaci XXVI konkursu im. W. Puchalskiego przybyli do Warszawy by odebrać nagrody z rąk Zarządu Głównego. Gala odbyła się w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5. Wśród zaproszonych gości był m.in. minister Edward Siarka. Wydarzenie poprowadziła przewodnicząca jury konkursowego Katarzyna Chołdzyńska i redaktor naczelny „Łowca Polskiego” Bartosz Marzec. Relacja z gali ukazał się w TV Polsat News 27 listopada w programie „Czysta Polska”.

ZOBACZ RELACJĘ Z GALI 

Inauguracja akcji „Myśliwska paczka” 2021

22 grudnia nastąpiła inauguracja kolejnej edycji świątecznej akcji charytatywnej Polskiego Związku Łowieckiego – „Myśliwska paczka”. Myśliwi z całej Polski wybierają placówki lub osoby indywidulane, które chcą wesprzeć i do dnia 20 grudnia dostarczają im paczki z najpotrzebniejszymi rzeczami i prezentami. W zeszłym roku w akcji wzięły udział 392 koła łowieckie, które na kwotę 517 tys. zł wsparły 820 placówek i rodzin.

SZCZEGÓŁY AKCJI

Posiedzenie Głównego Sądu Łowieckiego

24 listopada odbyło się posiedzenie Głównego Sądu Łowieckiego. Na posiedzeniu rozpatrzono sześć odwołań obwinionych oraz jedno odwołanie Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego. Sprawy dotyczyły myśliwych z okręgów: poznańskiego, nowosądeckiego, siedleckiego, kieleckiego, radomskiego i częstochowskiego. Ponadto GSŁ wydał dwa postanowienia.

Bieżące działania

Wydział Kontroli Szkoleń i Audytu Wewnętrznego przygotował na posiedzenie Zarządu Głównego projekty uchwał dotyczące odwołań od decyzji podejmowanych przez zarządy okręgowe, czy też wniosków o zastosowanie trybu nadzoru. Udzielił odpowiedzi na liczne zapytania mailowe i telefoniczne w kwestiach dotyczących stosowania Statutu PZŁ oraz ustawy Prawo łowieckie. Dodatkowo zakończył zapisy na egzamin poprawkowy w kursie na lektora prawa łowieckiego. Przygotował też projekt dotyczący kontroli strzelnic PZŁ.

Z kolei Wydział Hodowli Kynologii Łowieckiej i Sokolnictwa na bieżąco rozpatrywał skargi na szacowanie szkód łowieckich, opiniował wnioski o odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych oraz zbierał dane dotyczące tygodniowego odstrzału sanitarnego. Podjął się również analizy imprez kynologicznych oraz przeprowadzonych wycen trofeów w zarządach okręgowych w latach 2020-2021.

W Wydziale Administracji jednym z najważniejszych zadań była weryfikacja wniosków na użyczenie chłodni do przetrzymywania dzików podejrzanych o zakażenie afrykańskim pomorem świń składanych przez koła łowieckie w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Aktualnie koła, które dopełniły kwestii formalnych związanych z podpisaniem umowy otrzymały przyznane chłodnie. Informacja o kolejnym naborze wniosków zostanie zamieszczona na stronie PZŁ już wkrótce.

W Wydziale Medialno-Wydawniczym rozpoczął się okres sprzedaży prenumerat zbiorowych dla kół łowieckich, pracownicy wydziału zbierają zamówienia od prenumeratorów oraz pracują nad sprzedażą kalendarzy łowieckich ściennych i książkowych. Można je zakupić m.in. w zakładce PRENUMERATA na stronie www.pzlow.pl.

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp