Działania na Nowym Świecie 13-19 września

Wyjazd studyjny senackiej komisji

W minionym tygodniu łowczy krajowy Paweł Lisiak wziął udział w wyjeździe studyjnym senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w rejonie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Podczas wydarzenia spotkał się m.in. z Ryszardem Prędkim dyrektorem Bieszczadzkiego Parku Narodowego i wziął udział w sesji referatowej w Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem, gdzie opowiadał o roli łowiectwa w dzisiejszych czasach oraz przedstawił kierunki jego rozwoju.

Krajowy Konkurs Pracy Psów Myśliwskich

W minioną sobotę w miejscowości Ostrowy nad Okszą/Mazówki (ZO PZŁ Częstochowa) odbył się Krajowy Konkurs Pracy Posokowców i Tropowców. Otwarcia konkursu dokonał Łowczy Okręgowy Piotr Czapla wraz z honorowym gościem – łowczym krajowym Pawłem Lisiakiem. W konkurencji posokowców pierwszą lokatę uzyskał Posokowiec Bawarski EVAN Vtacnik należący do kol. Anny Majdackiej uzyskując 120 pkt. Wśród tropowców najlepszym okazał się Jamnik Szorstkowłosy Standard TOSCA z Dziada Pradziada pani Małgorzaty Antos (100 pkt). Na zakończenie Łowczy Krajowy podziękował startującym za wkład w kynologię łowiecką i pogratulował zwycięzcom.

XXV Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników na Jasną Górę

Łowczy krajowy Paweł Lisiak jako reprezentant myśliwych wziął udział w XXV Ogólnopolskiej Pielgrzymce Leśników na Jasną Górę. W pielgrzymce uczestniczył również Edward Siarka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz pełniący obowiązki dyrektora generalnego Lasów Państwowych Józef Kubica. W tym roku mottem pielgrzymki były słowa bł. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego: „Przyroda to najpiękniejszy uniwersytet”.

Sekretariat Głównego Sądu Łowieckiego i Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego PZŁ

W dniach 16-18 września br. z inicjatywy Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego PZŁ zorganizowane zostało szkolenie dla Okręgowych Rzeczników Dyscyplinarnych PZŁ. Prowadzone było przez Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego PZŁ i jego Zespół oraz sędziów Głównego Sądu Łowieckiego.

Tematyka szkolenia dotyczyła ogólnych zasad prowadzenia postępowań dyscyplinarnych, problematyki związanej z definicją przewinienia łowieckiego oraz jego prawidłowej kwalifikacji, zasad formułowania zarzutów i sporządzania wniosków oskarżycielskich oraz prawidłowości sporządzania przez rzeczników odwołań od wydawanych orzeczeń w odniesieniu do różnic w wysokości kar dyscyplinarnych orzekanych przez sądy w poszczególnych okręgach za podobne przewinienia łowieckie.

Działania bieżące

Trwają przygotowania do organizacji kursu na lektora prawa łowieckiego. Zainteresowanie jest duże, wolne miejsca zapełniły się w kilka dni – w chwili obecnej możliwe są zapisy indywidualne i z kół łowieckich – na listy rezerwowe.

Do Wydziału Kontroli Szkoleń i Audytu Wewnętrznego wpływają kolejne odwołania od uchwał jak również wnioski o ich badanie w trybie nadzoru. W wyniku podjętych działań sporządzone zostały kolejne projekty uchwał. Udzielane są odpowiedzi na pytania telefoniczne, mailowe dotyczące przepisów statutowych, ustawy Prawo łowieckie i inne.

Trwają przygotowania do Wystawy Światowej „One With Nature” na Węgrzech oraz Hubertusa Ogólnopolskiego w Tarcach. Szczegóły w zakładce specjalnej: HUBERTUS 2021

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp